For næringslivet i Vågan er god samferdsel en av de viktigste faktorene for å kunne drive lønnsom virksomhet, og for mange oppleves samferdsel som den største hindringen for vekst i bedriften.

Som en kommune omgitt av hav på alle kanter, er vi avhengige av ferjer, hurtigbåter, hurtigruta, fly, broer og gode veier. For Vågan næringsforening er derfor arbeidet med samferdsel ett av våre viktigste fokusområder. Vi ønsker å bidra til bedre rutetilbud, lavere transportkostnader og bedre veier. I praksis bidrar næringsforeningen til dette ved å levere høringsuttalelser på saker som angår samferdsel i Vågan.

Vi deltar i samarbeidsfora for næringslivet i Lofoten og i Hålogaland og sammen arbeider vi for bedre samferdsel i disse regionene. Videre er Vågan næringsforening representert i Veipakke Lofoten AS og i det nyopprettede flyplassutvalget, der politikere og næringslivsrepresentanter fra hele Lofoten deltar. Næringsforeningen ønsker å være en aktiv pådriver for god samferdsel og var sterkt engasjert da flyselskapet DAT arbeidet for å få gode rutetider for Lofoten. Også i flyplasstreiken mellom Luftfartens funksjonærforening og NHO Luftfart har Vågan næringsforening engasjert seg for å bidra til en løsning på konflikten. Ta gjerne kontakt med oss dersom din bedrift har samferdselssaker som dere ønsker at Vågan næringsforening skal ta tak i.