Lofoten Næringsforum:

Lofoten Næringsforum er et samarbeidsorgan for alle næringsforeningene i Lofoten og har fått finansiell støtte fra partnerskap Lofoten til arbeidet. Lofoten næringsforum representerer næringslivet i regionen på gjennom foredrag, konferansedeltakelse og høringsuttalelser.

Næringsarena Hålogaland:

Næringsarena Hålogaland består av de regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvik og arbeidet i dette forumet er finansiert av Sparebank1 – Nord-Norge. Samarbeidet har resultert i høringsuttalelser vedrørende KVU E10, dobbeltspor på Ofotbanen, og innspill til fylkesplanen. Næringsarena Hålogaland har videre gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter i regionen for å få fram bedriftenes syn på konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 80 % av de spurte var positive til en konsekvensutredning.

nrf001