Torgboder på Svolvær torg

Svolvær har fått et moderne, åpent torg midt i hjertet av byen.

Torget har en unik nærhet til havna og sjøen og er omgitt av spennende og varierte bygninger. Det foregår en stor handelsaktivitet her, særlig om sommeren, men også i forbindelse med store arrangementer ellers i året. Torghandelen foregår per i dag fra diverse biler og telt og kan til dels framstå som rotete, og bryter med den ellers gjennomførte utformingen av torget. Det er derfor et sterkt ønske fra næringsdrivende og befolkningen i Svolvær at det utformes torgboder som skal benyttes av alle som driver handel på torget. Dette vil gi torget et nytt løft og vil kunne bidra til økt aktivitet på torget og i byen.

For å få inn nyskapende tanker og ideer til hvordan torgbodene skal utformes har Vågan Næringsforening utfordret 10.klasse ved Svolvær skole til å utforme forslag til utforming av Svolvær nye torgboder. Målet med konkurransen har vært å få frem ideer som arkitekten kan bruke i utformingen av skisser til torgboder.

Modellene ble stilt ut på Rødsand i Vestfjordgata. Ved hjelp av en jury bestående av representanter fra næringsforeningen og kommunen samt en kunstner og en arkitekt, ble noen modeller trukket frem som vinnere og overrakt arkitekten som nå jobber videre med disse forslagene. 10.klasse som gjennomførte en formidabel innsats for prosjektet ble overrakt en felles premie som takk for hjelpen. Premien er en aktivitetsdag ved med «Event Lofotveggen».

Per dags dato arbeider arkitekter med å ferdigstille skissen for torgbodene, parallelt med at det jobbes med finansiering av bodene som skal produseres.

Del:
Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022