placeholder grafikk for vågan næringsforening

Tenk før du handler

"Tenk før du handler" – er et prosjekt som arbeider for bevisstgjøring og synliggjøring omkring verdien av lokal handel!

Prosjektet skal synliggjøre verdien av å handle lokalt, og bevisstgjøre forbrukere, næringsliv og kommune på viktigheten av økt lokal handel.

Hvilke synergier skaper det for lokalsamfunnet at det blir økt fokus på lokal handel? Hvilket ansvar har bedriftene for å sørge for at forbrukerne skal ønske å kjøpe sine varer lokalt? Kan bedre service øke interessen for å handle lokalt kontra å handle på nett? Hvilke utfordringer står vi overfor dersom lokal handel får en nedgang?

Det skal gjennomføres handelsanalyser og forbrukerundersøkelser. Resultatene skal synliggjøres i presentasjoner, avisartikler, og holdningsskapende kampanjer i sosiale medier. I forbindelse med prosjektet skal også Årets servicebedrift i Vågan kåres.

Del:
Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022