Prosjekt «Opp av kaia»

Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.

Prosjektet har fått navnet «Opp av kaia» 

Hovedmålsetning for vårt arbeid er å bidra til god næringsutvikling lokalt ved å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Dette skal vi oppnå gjennom å; 

  1. Skape gode arenaer for nettverksbygging, samhandling og kompetansedeling.   
  2. Forsterke vår rolle som næringslivets talerør overfor politikere og byråkratiet på alle nivåer.
  3. Ha en utstrakt og god kommunikasjon med næringslivet og andre som har betydning for næringsutvikling i Vågan.

Vi har utarbeidet en omfattende strategiplan for hvordan vi skal oppnå vår hovedmålsetning.

Ved utarbeidelse av strategiplanen har det vært vesentlig at de den berører har vært inkludert i prosessen. Foruten styret i foreningen har næringslivet i Vågan vært svært viktige bidragsytere til innhold i denne planen. Næringslivet; både medlemsbedrifter og ikke medlemsbedrifter har vært forespurt og kommet med innspill i denne omgang, da alle er definerte som premissleverandør for hvilken funksjon og innhold Vågan næringsforening skal ha. Strategiplanen er utarbeidet både for intern og ekstern bruk.

«Det lokale næringslivet er premissleverandøren for vår strategi og vårt arbeidet»

Del:
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022
Samarbeid mellom næringsliv og skole har utviklet seg til å bli et viktig arbeidsområde for næringsforeningen.