Pågående prosjekter

fra Vågan Næringsforening

For næringslivet i Vågan og Lofoten er god samferdsel en viktig faktor for å kunne drive lønnsom virksomhet. Fornyelsen av samferdselsløsninger i vår region har ikke stått i stil med den trafikkvekst vi har hatt, samferdsel oppleves derfor som et hinder for vekst i mange næringer i Lofoten.