Arctic Race of Norway

Vågan Næringsforening var ansvarlig for gjennomføringen av folkefesten under Arctic Race of Norway 2013.

Arctic Race of Norway er et arrangement som viser frem regionen vår på en unik måte og skaper en enorm markedsføring. Et arrangement av denne størrelsen bidrar til å trekke mennesker til Vågan, som på sikt kan bidra til bolyst og tilflytting. Vågan Næringsforening har tro på at økt bolyst og tilflytting vil skape ny næringsvirksomhet, vi mener derfor at prosjekter som Arctic Race of Norway er viktig for regionen!

I samarbeid med Vågan kommune har næringsforeningen vist at vi kan ta i mot arrangementer av en slik størrelse. Foreningen vil fremover jobbe for at næringslivet i Vågan i større grad skal dra nytte av arrangementer som ønskes lagt til Lofoten. Her finnes det uutnyttede muligheter med enormt potensial for lokalt næringsliv!

Del:
Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022