Prosjekter

fra Vågan Næringsforening

Pågående prosjekter

For næringslivet i Vågan og Lofoten er god samferdsel en viktig faktor for å kunne drive lønnsom virksomhet. Fornyelsen av samferdselsløsninger i vår region har ikke stått i stil med den trafikkvekst vi har hatt, samferdsel oppleves derfor som et hinder for vekst i mange næringer i Lofoten.

Ferdige prosjekter

Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022
Samarbeid mellom næringsliv og skole har utviklet seg til å bli et viktig arbeidsområde for næringsforeningen.
Svolvær har fått et moderne, åpent torg midt i hjertet av byen.
"Tenk før du handler" – er et prosjekt som arbeider for bevisstgjøring og synliggjøring omkring verdien av lokal handel!