Ønsker vi næringsutvikling i Vågan?
Ja selvsagt, vil nok de fleste si – men hvilke signaler sender vi som kommune og innbyggere ut til de som ønsker å bygge, satse på nye arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser og gjennom dett...
Les mer ...
Politiske prosesser og beslutninger
Jeg har inntrykk av at det er ulike oppfatninger i Vågan, både i det politiske miljøet og blant folket i gata, om hva en mener er gode demokratiske prosesser og beslutninger.  
Les mer ...