Styret i Vågan Næringsforening består av fem personer i ledende stillinger fra lokalt næringsliv.

Medlemmene av styret blir valgt av årsmøtet og sitter for 2 år av gangen.

Styreleder Tor Henriksen 2014 - 2021 Siviløkonom Tor Henriksen
Styremedlem Remi MJ. Eilertsen 2014 - 2021 Daglig leder Aurora Borealis Multimedia
Styremedlem Andreas Thorvardarson 2020 - 2022 Daglig leder, Lofotpils
Styremedlem Trine Waldahl 2019 - 2021 Senterleder Alti
Styremedlem May-Britt Paulsen 2019 - 2021 Daglig leder, Northern Partner
Midlertidig daglig leder Tor Henriksen Vågan Næringsforening