Skriftstørrelse: +

Bedriftsbesøk hos Lofoten Sveiseindustri

Vågan Næringsforening hadde en spennende start på dagen med bedriftsbesøk hos Brynjar Krogstad på Lofoten Sveiseindustri sammen med Ingrid Slungaard Myklebust, Lofotrådets klimarådgiver. 

Tidligere har vi arrangert frokostmøte med næringene med fokus på «Lofoten 2030 – De grønne øyene» og muligheter for næringslivet. Med dette som mål ser vi på tilpasninger i forhold til å utvikle seg i tråd med klimakravene og samtidig gjøre det til et konkurransefortrinn. Første steg er energi- og klimaledelse. 
Takk til Lofoten Sveiseindustri.