Møteplasser

Vi viderefører tiltakene som omhandler nettverksbygging i strategiplanen og fortsetter med møtene hvor vi deler på erfaring og kompetanse i 2023.

Månedlige møter – «Kaffetåren»

Dette er en lavterskelarena som skal være uformell og ha søkelys på å være ett godt møtested for gode samtaler fremfor dype faglige monologer. Møtene skal arrangeres månedlig, utenom juli og skal ha en varighet på 30 – 45 min.

Grunnideen for kaffetåren er at en bedrift får i oppgave å lage en kort presentasjon av egen bedrift til møtet, enten i bedriftens egne lokaler eller etter nærmere avtale med oss, hvor vi ordner møtested.

Kvartals vise møter – «Lunchmøte»

«Lunchmøte» skal være en arena der vi legger opp til litt mere innhold enn «Kaffetåren».

Her tenker vi å invitere en person eller organisasjon/bedrift som presenterer ett tema som vi alle kan dra nytte av. Her ser vi for oss kvartals vise møter. (4 ganger pr. år)

Møtested vil rulleres mellom ulike lokasjoner i Vågan og ha en varighet på ca. 3 – 4 timer, fra lunchtider og ut arbeidsdagen. Her vil det bli en liten servering.

Event næringslivet – «Opp av kaia»

«Opp av kaia skal være vår egen Event som skjer 1 gang pr. år.

Målet er å skape en opplevelse for næringslivet av slikt innhold og kvalitet at dette blir en spennende og ettertraktet Event som det er stor pågang for å bli med på.

I første omgang vil dette være ett tilbud til næringslivet lokalt, hvor ikke medlemmer også vil bli invitert. Deltakerprisen vil bli høyere for ikke medlemmer. Vi legger opp til en 1-dagsevent som starter opp rundt lunchtider med ett faglig innhold. På kvelden vil det være middag og underholdning. Målet er at denne eventen skal betegnes som årets store begivenhet for et samlet næringsliv. Denne eventen kan også kombineres med julebord i november/desember.