placeholder grafikk for vågan næringsforening

Ønsker vi næringsutvikling i Vågan?

Ja selvsagt, vil nok de fleste si – men hvilke signaler sender vi som kommune og innbyggere ut til de som ønsker å bygge, satse på nye arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser og gjennom dette skaper grunnlag for en trygg og god fremtid? Er det samsvar mellom det vi gir uttrykk for i ord og det vi gjør ved handling? Gir vi de ulike argumenter for og mot den den rette vekt eller lar vi noen hensyn få for stor vekt? Heier vi på eller hindrer vi utvikling gjennom våre holdninger? Disse spørsmålene mener vi bør gis større oppmerksomhet både når en sak utredes og når det tas beslutning i saken.

Vise menn og kvinner har sagt at «hvis en ikke legger til rette for utvikling legger man grunnlag for avvikling». Dette er en påstand med en stor grad av sannhet i seg.

Vågan Næringsforening er bekymret over det som skjer i disse dager. Bakgrunnen for vår bekymring er konkrete tilbakemeldinger vi får fra næringslivsaktører i Vågan. Signaler som gis er at hvis det private næringslivet i kommunen skal fortsette å bruke penger for å skape næringsaktivitet, er det viktig at næringslivet blir lyttet til i større grad når de gir uttrykk for hva de mener er nødvendig for å kunne utvikle seg videre. Det gis også uttrykk for at det synes som noens behov og ønsker gis uforholdsmessig mye vekt og går på bekostning av fellesskapets behov og ønske om utvikling.

I vår kommune kan vi uten overdrivelse si at vi har vært heldige og dyktige når vi ser på hva vi har fått til av utvikling. Men, vi må ikke la oss fange i den tro at dette skjer av seg selv også fremover i tid. «Ingen er mer attraktiv en hva en gjør seg». Det er altså ikke en selvfølgelighet at det i fremtiden vil investeres i det omfang vi har vært vant til i vår lille kommune. Sammenligner vi oss med andre kommuner står vi i en særstilling når det gjelder interesse for å investere og utvikle ting. Men, hvis vi ikke oppleves som en ja-kommune vil dette kunne endre seg i løpet av relativt kort tid. Vi har fanget opp signaler om at vi ikke oppleves så proaktive og positive som vi selv kanskje tror vi er. Dette er noe vi som kommune må ta på alvor.

Vi bor i et område der folk vil bo og selskaper etablerer seg i stor skala. Hovedmotoren er og vil forbli næring knyttet til reiseliv og fiskeri, men det er viktig at vi også tilrettelegger og lytter til de behov andre næringer har. Det har vi ikke minst fått erfare under corona-epidemien, hvor man virkelig har fått sett betydningen av å ha et variert næringsliv.

Ser vi tilbake i tid har det vært mange utviklingsprosjekter som har blitt møtt med stor skepsis og som kunne ha begrenset vår utvikling hvis vi hadde vektlagt denne skepsisen for mye. Eksempler på dette er mange: Kirken som ble bygget på det høyeste punkt i byen. Verftene i byen, satsingen på Lamholmen som skapte mye styr, kaipromenaden hvor ikke alle jublet, flyttingen av fergeleiet som ble betegnet som en katastrofe for handelsstanden. Og i nyere tid med byggingen av Thon og Kulturhuset, Biltema, boligsatsingen på Vorsetøya, boligsatsingen i Åvika, boligutviklingen på Kreta,asfaltering rundt Kongsvannet, og ikke minst Sherpatrappa.
Men, hvis vi tenker oss litt om. Har ikke de fleste i ettertid sett verdien av dette og er glad for at vi sa ja til det?

For at vi fortsatt skal kunne glede oss over utvikling i kommunen vår, mener vi det viktig at vi som innbyggere, politikere og næringsliv, i enda større grad står sammen og heier frem de som ønsker å bruke energi og kapital på å skape noe. Dette er igjen med på å sikre nye arbeidsplasser og økt inntekt til både næringslivet og kommunen.

Ved behandling av Ringnes-hotellet var det mye engasjement rundt utforming, høyde og estetikk. Her vektla Vågan kommune alle de positive virkningene med å tillate byggingen etter de forutsetninger utbygger hadde satt for prosjektet.

Vi håper og tror at Kommunestyret også i saken rundt Rækøya, som skal behandles førstkommende mandag, viser samme stamina og gir Kroro AS tillatelse for videre utvikling av området etter de forutsetninger de har satt.

Vågan Næringsforening heier på alle som ønsker å satse i vår kommune!


Espen Berg Knutsen
Daglig leder i Vågan Næringsforening

Del:
Jeg har inntrykk av at det er ulike oppfatninger i Vågan, både i det politiske miljøet og blant folket i gata, om hva en mener er gode demokratiske prosesser og beslutninger.