Leserinnlegg

Jeg har inntrykk av at det er ulike oppfatninger i Vågan, både i det politiske miljøet og blant folket i gata, om hva en mener er gode demokratiske prosesser og beslutninger.
Ja selvsagt, vil nok de fleste si – men hvilke signaler sender vi som kommune og innbyggere ut til de som ønsker å bygge, satse på nye arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser og gjennom dette skaper grunnlag for en trygg og god fremtid? Er det samsvar mellom det vi gir uttrykk for i ord og det vi gjør ved handling? Gir vi de ulike argumenter for og mot den den rette vekt eller lar vi noen hensyn få for stor vekt? Heier vi på eller hindrer vi utvikling gjennom våre holdninger? Disse spørsmålene mener vi bør gis større oppmerksomhet både når en sak utredes og når det tas beslutning i saken.