toppbilde til infoskriv september 2022

Infoskriv september 2022

Onsdag den 8. september ble det gjennomført et fellesmøte der næringslivet i Vågan og lokale politikere deltok. Tema var status og veien videre mht samferdsel i Lofoten.

Fellesmøter

Samferdsel i Lofoten – Status og veien videre

Onsdag den 8. september ble det gjennomført et fellesmøte der næringslivet i Vågan og lokale politikere deltok. Tema var status og veien videre mht samferdsel i Lofoten.

Det deltok ca. 20 stk. på møte. Av de fremmøtte var 8 medlemmer og øvrige lokalpolitikere. Ut fra sammensetningen av deltakere ble dette ikke et rent fellesmøte for næringslivet, da de lokale politikerne var delaktige i debatten.

Vågan Næringsforening informerte om de faktiske forhold i saken og kom med sine innspill til videre strategi. Vågan Næringsforening ga i dette møte uttrykk for hva som er næringslivets ståsted i saken. I artikkelen i Lofotposten den 8.september fremkommer det nærmest som at næringslivet har et annet syn enn hva vi som næringsforening uttaler. Vi ønsker her å presisere at våre uttalelser baserer seg på innspill, skriftlige og muntlige gitt av medlemmer, og representerer i så måte det store flertallets synspunkt i saken. Dette synes vi ikke kom frem av angitte artikkel.

Vågan Næringsforening, har hatt som mål å gi informasjon rundt de faktiske forhold og gjøre næringslivet og lokalpolitikerne oppmerksomme på dette. Vi mener at vi gjennom dette møte, tidligere uttalelser i media og i møter med lokalpolitikere, i møter med øvrige næringsforeninger i Lofoten, har fått gjort det. Vi vil derfor ikke bruke mer ressurser på denne saken og håper på at de rette beslutninger for næringslivet i Vågan blir tatt av våre lokale politikere.

Møteplasser

Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»

Den 31.august gjennomførte vi «Kaffetåren» hos Cetho Eiendom AS. Her fikk vi presentert hvilke prosjekter de var i gang med samt orientert om mulige fremtidige prosjekter. Renta AS gikk seirende ut og vant ½ kilo med nypresset kaffe fra Brent AS. Vi gratulerer dem med fersk kaffe på jobben.

Den 29.september gjennomførte vi «Kaffetåren» hos Betong og Entreprenør AS i Kabelvåg. Her fikk vi en presentasjon av selskapet samt en god kopp kaffe og litt kakekos. Etterpå fikk vi en omvisning i deres lokaler, hvor vi ble orientert hvilke prosjekter de var i gang med samt orientert om fremtidige prosjekter. NESO v/ Ruben Jensen gikk seirende ut og vant ½ kilo med nypresset kaffe fra Brent AS. Vi gratulerer dem med fersk kaffe på jobben.

Kvartalsvise lunch/ ettermiddagsmøter – «Noe å tygge på»

Den 16.september inviterte vi til en liten Event i kontorlokalene til Rødsand AS. På grunn av lav deltakelse ble det kansellert.

Andre arrangementer

Første helga i september ble High Five arrangert i Svolvær i strålende vær. Totalt deltok ca. 320 i et nydelig høstvær. Arrangementet ble gjennomført med høy kvalitet i alle ledd. Godt jobba av arrangøren og alle frivillige som stilte opp.

Sponsor/ samarbeidspartnere – prosjektet «Opp av Kaia»

Vi vil takke Bent Eriksen AS for sponsorstøtten han har gitt oss til prosjektet «Opp av kaia». Selskapet har gitt oss kr. 1 000,- pr. år i to år.

Vi jobber målrettet med å få med oss flere sponsorer og samarbeidspartnere som kan støtte oss med enten kr. 1 000,-, 10 000,- eller kr. 25 000,- i 2 år, med mål om å få bygget en sterk og selvgående næringsforening.

Gratulasjoner

Vi ønsker Hinnstein AS, avdeling Svolvær velkommen som nytt medlem i Vågan Næringsforening. Avdelingen ledes av Andreas Glad og de vil være 2 ansatte. De driver med prosjektledelse og starter opp med egne kontorer den 1.oktober i Havnepromenaden 2 i Svolvær (rett over Bacalao).

Informasjon fra Nordland politidistrikt

Vedlagt finner dere nyhetsbrev fra næringslivskontakten i Nordland politidistrikt. I dette brevet finner dere informasjon omhandlende:
✓ Beskyttelsestiltak mot datainnbrudd og digital utpressing
✓ Informasjon fra A-krimsenteret i Nordland

Rikets tilstand

Dette avsnittet er en fast spalteplass der vi ser på hva som skjer i næringslivet i Vågan. Vi vil måle «temperaturen» innenfor ulike bransjer og beskrive hva skjer av aktiviteter. I denne runden skulle vi se på hva som rørte seg innen verkstedindustrien og industri nært knyttet til den. Vi har ikke mottatt informasjon fra så mange, men velger å formidle det som er tilsendt oss av informasjon.

Skarvik AS

Skarvik opplyser at de har en grei ordretilgang som strekker seg litt ut på nyåret 2023. Oppdragene de har er en blanding av fiskeri, havbruk og ferger. De opplyser videre at skipsheisen har investert i har vært i bruk i snart et år. De skal nå ta i bruk båtvognen slik at båtene kan flyttes fra heisen til oppstillingsområdet på land.

Dette har blitt et veldig fleksibelt anlegg som kan tilpasses mange ulike skrogfasonger.
Anlegget vil få full effekt når de får montert opp sliphallen fra verkstedet i byen. Byggesøknaden opplyser de at de ikke får behandlet siden det mangler reguleringsplan for tomtene i Osan.
Tilgang til arbeidskraft er også for dem en av de største utfordringene.

Proff Kulde

Proff Kulde har vokst jevnt og trutt siden selskapet ble stiftet i 2012, og sysselsetter i dag et team på 16 ansatte. I 2021 omsatte selskapet for 35 millioner kroner.

Tidligere i sommer gikk det ut en pressemelding der det fremgikk at bedriften er blitt delvis oppkjøpt av private equity fondet Bluefront Equity, som nå eier ca. 60 prosent av Proff Kulde.

For flere år siden gjorde Proff Kulde et valg om å satse på eget utviklingsarbeid gjennom forbedring av tradisjonelle løsninger som ikke passet kuldebransjen godt nok. Resultatet er en produktportefølje av egendesignede, patenterte kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2, som er et naturlig kuldemedium, med tilknyttede styresystemer.
Proff Kulde som selskap fyller 10 år i 2022 (stiftet 18.11.2012) og har fortsatt store ambisjoner om å utvikle bedriften videre, med hovedkontor i Svolvær. Selskapet bygger for tiden opp produksjonskapasiteten lokalt. I tillegg holder selskapet nå på med å utvikle en chiller-løsning, gjennom et FoU-prosjekt som er støttet både av Forskningsrådet gjennom SkatteFUNN-ordningen og Innovasjon Norge gjennom tilskudd og lån. Prosjektet har en budsjettramme på ca. NOK 18.5 mill., så bedriften investerer selv betydelige midler for å opprettholde konkurranseevnen og vinne nye markedsandeler både nasjonalt og på sikt også internasjonalt.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: