Informasjons skriv..

fra Vågan Næringsforening

Under årsmøte den 31.mai var en av sakene endringer av vedtektene til foreningen. Pga. antall oppmøte kunne ikke disse vedtas i dette årsmøte.
Årsmøte 2022 ble avholdt den 31.mai fra kl. 1800 - 1900. På møte deltok 13 stemmeberettigede, et antall vi er tilfreds med. Sittende styre ble gjenvalgt for en periode på 1 år.
Vi sender en påminnelse om at Årsmøte i næringsforeningen blir avholdt i dag, tirsdag 31.mai kl. 1800. Møtested er møterom i 2.etasje på restaurant Nordis. Innkalling med vedlegg ble sendt ut til dere den 13.mai. Vi oppfordrer hver og en av dere til å møte.
Historiens første «Kaffetår» vil bli avholdt den 6.mai kl. 0845 – 0930. Møtevert er Sparebank 68 Grader Nord og møtested er de nye lokalene til Sparebank 68 Grader Nord, som ligger midt på Torget i 1.etasje i «Kjolestuegården».
Lofotrådet har engasjert tidligere konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander til prosjektet «Handlingsplan for realisering av prosjektet «Bedre transportløsning i Lofoten». Sjølander har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan med vekt på strategi for å realisere bedre transportløsninger, med vekt på storflyplass på Leknes og innkorting av E10 mellom Svolvær og Leknes.
Onsdag den 16.mars vartes det opp med ekte skreimøljemiddag med mere. Arrangementet vil bli avholdt på Nordis Restaurant (tidligere Du Verden) fra kl. 1800- 2100. I tillegg til mat vil vi legge opp til litt åndelig føde og refleksjoner.
Jeg vil starte med å ønske dere et godt nyttår. Som en viss kar sa – «Nytt år, nye muligheter». Og nettopp muligheter er noe vi må se etter i disse tider der Covid-19 fortsatt har et visst grep på oss både som enkeltmennesker og bedrifter.
Da er det straks jul og 2021 er snart historie. 2021 ble, som i likhet med 2020, ikke helt som vi hadde ønsket oss. Et år hvor vi håpet vi skulle tilbake til den normale hverdagen. I stedet ble det iverksatt tiltak fra sentralt hold. Et år som påvirket både arbeidshverdagen, økonomien og fritiden vår.
Hvert år siden 2007 har årets bedrift i Vågan blitt kåret. Årets kåring var i så måte den 15. i rekken. Kåringen ble gjort av en jury bestående av Sparebank1, Våganavisa og Vågan Næringsforening. Pga. smittesituasjonen ble kåringen i år, i likhet med fjoråret, gjennomført i et mindre format i kantina til Sparebank1, der kun de nominerte og juryen var til stede.
Bakgrunnen for at vi starter opp med dette infoskrivet er at mange medlemmer har uttalt et ønske om og et behov for å få mer informasjon om hva som skjer i og næringsforeningen.