toppbilde til infoskriv oktober 2021

Infoskriv oktober 2021

Bakgrunnen for at vi starter opp med dette infoskrivet er at mange medlemmer har uttalt et ønske om og et behov for å få mer informasjon om hva som skjer i og næringsforeningen.

Bakgrunnen for at vi starter opp med dette infoskrivet er at mange medlemmer har uttalt et ønske om og et behov for å få mer informasjon om hva som skjer i og næringsforeningen.

Innhold og omfang vil variere fra måned til måned. For at det skal være «lettleselig» vil vi tilstrebe at det ikke blir for langt. Vi vil skrive om ting som har skjedd, men også om ting som skal skje fremover i tid. Her er vi veldig åpen for innspill fra dere, så bare kom med tips eller innspill. Det gjør dere ved å sende en e-post til post@vagan-nf.no. Infoskrivet vil bli sendt ut som e-post en gang pr. måned.

«Opp av kaia» er et lokalt uttrykk som har blitt brukt i ulike sammenhenger her i Vågan. Jeg er blitt fortalt at en tidligere havnesjef brukte uttrykket flittig overfor de ansatte i den hensikt å få de til å stå på/ gi litt ekstra når hurtigruta eller andre godsbåter ankom. Jeg kan selv minnes at vi brukte dette uttrykket på fotballbanen når vi lå under i en kamp og ville løfte oss selv. I så måte et positivt begrep som passer hos dem som vil prestere/ utvikle seg.

Ny strategiplan for næringsforeningen

Bakgrunn, behov og prioritet

Næringsforeningen ser et behov for å avstemme fremtidig strategi. Bakgrunnen er at det ikke er samsvar mellom de ressurser vi rår over nå og de oppgaver vi gjør i dag, noe som medfører en stor belastning på de menneskelige ressursene i næringsforeningen. Ut fra dette er det nødvendig å ta en grundig gjennomgang og bestemme hvem vi skal være og hva vi skal gjøre i fremtiden. Dette er et omfattende og viktig arbeid. For å ha god fremdrift har vi valgt å gi dette prosjektet prioritet i tiden fremover.

Prosess

Premissleverandør for innholdet av vår fremtidige strategi er først og fremst næringslivet selv. Det betyr at de det gjelder må involveres i prosessen og være proaktive ved å gi tilbakemeldinger mht. hva vi skal gjøre. For å komme dit vil vi avtale fysiske møter med noen av dere. Vi vil også legge opp til å lage en arena der dere kan komme innom å gi deres innspill. Vi vil også sende ut et skjema med spørsmål som vi håper flest mulig kan besvare. Jo flere som bidrar, jo mer presist blir innholdet av den nye strategiplanen vår.

Hovedspørsmålet vi må finne svaret på er – Hva er det vi ønsker å oppnå med å ha en næringsforening? Eller sagt på andre måter – Hvorfor ha næringsforening? Hva er visjonen vår? Hva vi kommer frem til her vil være styrende for hvilke mål og tiltak vi skal ha. Når vi har avklart «hvorfor» er den neste oppgaven å bestemme hvilke mål næringsforeningen skal ha, hvilke tiltak vi må iverksette for å nå målene, og hvilke verdier kjennetegner oss.

Om Vågan Næringsforening

Styret i Vågan Næringsforening består i dag av 5 medlemmer. Styreleder er Tor Henriksen og styremedlemmer er Remi Eilertsen, May-Britt Paulsen, Andreas Thorvardarson og Trine Waldahl.

Daglig leder har kontor i lokalene rett over Bacalao. Her er du alltid velkommen til å komme innom for å ta en prat og en kaffe.

Årets Våganbedrift 2021

Frem til 5.november er det mulig å komme med forslag til kandidater til denne gjeve prisen. Hvis du har noen du mener fortjener denne utmerkelsen kan du sende forslaget til anders@vaganavisa.no eller på SMS til han på 900 95019

Etter dette tidspunktet vil juryen, som består av representanter fra Våganavisa, Sparebank 1 og Vågan Næringsforening, vurdere de innsendte forslagene og plukke ut tre kandidater. Disse vil bli presentert i egen sak i Våganavisa den 11.november.

Den 23.november vil Årets Våganbedrift kåres i eget arrangement. Vi vil komme med nærmere beskjed om sted og innhold når dette er avklart. 

Jul i Vågan

Julestemning i Vågan – Innsamlingsaksjon 

I begynnelsen av oktober hadde vi et innlegg i lokalavisene våre, Lofotposten og Våganavisa. Her sto det at Vågan Næringsforening i bresjen for en felles innsamlingsaksjon for hele kommunen, hvor du selv avgjorde hvem du ville gi til og beløp. Status her er at det har kommet inn noe penger. Vi oppfordrer flere til å bidra med en liten slant.

«Gråpapirdagene» 

Gråpapirdagene i 2020 var en suksess for handelsstanden. Sammen med de som gjorde det i fjor, er vi i ferd med å starte opp med planleggingsarbeidet for 2021. Vi legger opp til en noenlunde lik modell i år og håper vi kan få med like mange butikker i år.

Julegrantenning – Svolvær Torg

Vi er også i oppstartsfasen mht. hvordan årets julegrantenning på torget i Svolvær skal gjennomføres. Vi vil sammen med kommunen, musikkforeningen og Svolvær idrettslag jobbe for å få til et barnevennlig arrangement med julesang og utdeling av gave fra julenissen og hans gode hjelpere. Mht. økt smitte av Covid-19 blant unge Vi vil komme tilbake med tidspunkt mm senere.

Åpningstider julen 2021

Vi jobber nå med å avstemme med butikkene i Vågan om hvilke åpningstider det skal være i jula. Når dette er bestemt vil det bli laget en oversikt over åpningstidene i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær. Dette vil bli annonsert i magasinet «Lofoten Pluss» som lages av Våganavisa. Dette magasinet vil bli distribuert til alle husstander i hele Lofoten den 17.november. I tillegg vi det settes opp oppslag på de ulike butikkene som angir åpningstidene i jula.

Gratulasjoner

Vi ønsker Sparebank 68 grader Nord velkommen som nytt medlem og vil samtidig gratulere dem med nye kontorlokaler midt i Svolvær sentrum. Besøksadressen er 1.etasje i «Kjolestuegården», Storgata 6.

Vi gratulerer Cetho Eiendom AS med ny daglig leder og Utviklingssjef. Daglig leder er Torodd Nymoen. Tidligere daglig leder, Julie Charlotte Drechsler, går nå inn i rollen som Utviklingssjef.

Vi gratulerer Betong og Entreprenør AS med ny og moderne betongsstasjon på Rækøya.

Vi gratulerer Thon-gruppen med det nye hotellet – Thon Hotel Svolvær.

Vi gratulerer hele Vågan med ny skole og barnehage i Kabelvåg.

Annet

Samferdsel

I februar 2020 inngikk vi et samarbeid med Vest-Lofoten Næringsforening hvor målet var å jobbe sammen mht. samferdsel i regionen. Foruten om ny E-10, var fly og båt relevante temaer det skulle jobbes med. I vår ble det sendt inn et felles innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Dette arbeidet ble i så måte formelt avsluttet etter at ny Nasjonal Transportplan ble besluttet i sommer, men vi vil også i tiden fremover jobbe med for å bedre transport inn og ut av Lofoten. 

De Grønne Øyene

Lofotrådet, som består av representanter fra alle 6 kommunene i Lofoten, har som mål å tilrettelegge for og arbeide mot at vi som region skal bli et lavutslippssamfunn innen 2030. For å komme dit må kommunene, næringslivet i regionen og befolkningen ta eierskap til det og gjennomføre egnede tiltak.

Vågan Næringsforening har inngått et samarbeid med Enøk-senteret AS, som er et rådgivningsfirma med spisskompetanse innen energibesparelse og klimautslipp. Torsdag 29.september startet vi opp med kurs for den første gruppen som består av 6 selskaper – Skarvik AS, King Oscar AS, Betong & Entreprenør AS, Sameiet Lofothavn/ Lofothavn AS, Lofoten Sveiseindustri AS og Ballstad Slip AS. Målet er å øke kunnskapen om energiledelse og iverksette tiltak som gir et lavere energiforbruket og med det spare betydelig beløp. Vi har som mål å starte opp en ny gruppe i løpet av første del av 2022. Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette senere. Hvis noen er interessert å vite mer om dette er det bare å ta kontakt på post@vagan-nf.no

Med hilsen

Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: