Infoskriv november 2022

Møteplasser

Månedlige kaffe møter – «Kaffetåren»

Fredag 28.oktober gjennomførte vi «Kaffetåren» hos Nordis Restaurant. Lasse Bjørback ga oss en kort orientering om virksomhetene han driver.

Det ble også tid til refleksjoner rundt de økonomiske utsiktene og den usikkerhet som mange føler knyttet til høy inflasjon, økte utlånsrenter og en generelt strammere økonomisk situasjon hos husholdninger og i store deler av næringslivet.

Nye utfordringer for Espen Berg Knutsen

Espen Berg Knutsen hadde sin siste arbeidsdag som daglig leder for Vågan Næringsforening 31.10.2022. Espen startet 01.11.22 som daglig leder for Pro Unite AS og Pro Unite e-sport AS. Vi ønsker Espen lykke til med nye utfordringer.

Ansettelse av ny daglig leder

Som dere kanskje har fått med dere fra avisene har vi ansatt Thor Helge Jensen som ny daglig leder. Thor Helge har lang erfaring fra butikkdrift og har drevet Intersport i Lofoten siden midt på 1990 tallet. De siste årene med to butikker, en på Leknes og en i Svolvær.

Thor Helge starter i jobben 01.01.2023. Vi ønsker han velkommen til nye utfordringer sammen med oss.

Årets bedrift

Dato for presentasjon av årets bedrift i Vågan er flyttet til tirsdag 6. desember.

De nominerte er i år Dykkerkompaniet AS, Aksel Jakobsen Maskinforretning AS og Tind Arkitekter AS.

Våganavisa vil komme med presentasjoner av de nominerte bedriftene.

Nytt anbud for FOT rutene lyses ut våren 2023

Nordland Fylkesting har i en høring tidligere i år til «Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 01.04.2024» tilrådt regjeringen å opprettholde «flytilbudet mellom de tre flyplassene i Lofoten og Bodø i begge retninger på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.

I dokumenter som nå ligger til høring legger Samferdselsdepartementet opp til at dette, med andre ord ingen økning i rutefrekvensen verken til Svolvær, Leknes eller Røst.

Våren 2022 er etterspørselen etter flybilletter mellom Bodø og Svolvær/Leknes tilnærmet oppe på samme nivå som i 2019 (før pandemien), dette har medført til dels betydelige kapasitetsproblemer på enkeltruter gjennom sommeren i år. Kabinfaktoren er for Lofoten blant de høyeste for kortbaneflyplasser i Norge – et klart tegn på at det er behov for økt frekvens og kapasitet.

En betydelig økning av antall overnattingssenger de to siste årene samt ytterligere planer om hotell, rorbuer og annen overnattingskapasitet de nærmeste årene gjør at vi forventer at både reiselivstrafikken og ordinær næringstrafikk til og fra Lofoten vil øke i årene som kommer.

Med dette som bakteppe er Næringsforeningene i Lofoten ikke tilfreds med det rutetilbudet staten legger opp til i perioden 2024 til 2029. Vågan Næringsforening/ Lofoten Næringsforum hadde derfor et møte med adm. dir i Widerøe 27. oktober. I møtet bekreftet Nilsen at belegget på enkeltruter til og fra Lofoten (Leknes og Svolvær) er på over 90 %. Widerøe har med bakgrunn i dette foreslått for Samferdselsdepartementet at kapasiteten mellom Bodø og Lofoten bør økes.

Vågan Næringsforening arbeider sammen med øvrige næringsforeninger i Lofoten og Lofotrådet med innspill til Samferdselsdepartementet for å få økt setekapasiteten for perioden 2024 til 2029. Vi er åpne for innspill fra dere alle, høringsfristen er 22. desember. Vi må derfor ha eventuelle innspill snarest mulig.

Invitasjon til næringslivsfrokost – Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe til med innovasjon og vekst i næringslivet?

Inkubator Salten og Egga Utvikling har gleden av å invitere deg til næringslivsfrokost i Svolvær den 5. desember kl. 08.30-09.45 på Thon Lofoten.

De inviterer til næringslivsfrokost sammen med Innovasjon Norge. På arrangementet får du høre om hvilke mulige tilskudd og tjenester som kan være aktuelle for å bidra til at din bedrift skal lykkes med sine utviklingsplaner. Her får du muligheten til å møte Innovasjon Norge, samt høre mer om hva Inkubator Salten/KPB og Egga Utvikling kan bistå med.

Arrangementet holdes på Thon Lofoten på møterommet Anna Kaarbø Salen.

Ønsker du å delta,  melder du deg på via Facebook.

Med hilsen
Tor Henriksen
Styrets leder
Vågan Næringsforening

Del: