toppbilde til infoskriv desember 2021

Infoskriv november 2021

Hvert år siden 2007 har årets bedrift i Vågan blitt kåret. Årets kåring var i så måte den 15. i rekken. Kåringen ble gjort av en jury bestående av Sparebank1, Våganavisa og Vågan Næringsforening. Pga. smittesituasjonen ble kåringen i år, i likhet med fjoråret, gjennomført i et mindre format i kantina til Sparebank1, der kun de nominerte og juryen var til stede.

Årets Våganbedrift 2021 

Hvert år siden 2007 har årets bedrift i Vågan blitt kåret. Årets kåring var i så måte den 15. i rekken. Kåringen ble gjort av en jury bestående av Sparebank1, Våganavisa og Vågan Næringsforening. Pga. smittesituasjonen ble kåringen i år, i likhet med fjoråret, gjennomført i et mindre format i kantina til Sparebank1, der kun de nominerte og juryen var til stede.

Av 384 registrerte aksjeselskaper i Vågan var bedriftene Proff Kulde AS, Mors Hus AS og Ni Hao AS de tre nominerte. Alle tre bedriftene kunne vise til god utvikling over tid, høy kundetilfredshet og kjennetegnes av å være svært løsningsorienterte og har sunn økonomi. Det var tre knallsterke kandidater, som alle tilfredsstilte alle kriterier som var satt.

I likhet med andre konkurranser kan det kun kåres en vinner. Vinneren av Årets bedrift i Vågan 2021 ble Ni Hao AS. Vi gratulerer Ni Hao AS med seieren og ønsker dem og de to andre nominerte lykke til videre på ferden mot nye mål og muligheter i fremtiden.

Jul i Vågan 

Åpningstider julen 2021

Åpningstidene er publisert i magasinet «Lofoten Pluss», som ble distribuert i Lofoten den 17.november. I tillegg er det bli satt opp oppslag på de ulike butikkene som også angir åpningstidene i jula.

Julestemning i Vågan – Innsamlingsaksjon

I begynnelsen av oktober hadde vi et innlegg i lokalavisene våre, Lofotposten og Våganavisa. Her sto Vågan Næringsforening i bresjen for en felles innsamlingsaksjon for hele kommunen, hvor du selv avgjorde hvem du ville gi til, og beløp. Status her er at det kom inn lite bidrag. Vi vil forsøke på nytt til neste år.

«Gråpapirdagene»

Den 25. ble gråpapirdagene avsluttet med kåring av beste utstilling. Dette ble avgjort ved at kundene stemte på hvem de syntes var finest.

Vinneren av beste utstilling ble Blisslofoten AS. Premien som de fikk fra oss var et trykk gjort av Ida Larmo, innrammet av Knut Henriksen. Begge er lokale helter og næringsdrivende i Vågan.

I tillegg ble det trukket ut vinnere blant de som stemte. Her var premiene et innrammet trykk av Ida Larmo og en rekke gavekort gitt av næringslivet i Svolvær. Disse er kontaktet direkte.

Informasjon om pågående strategiarbeid i Vågan Næringsforening

Vi har de siste månedene hatt et stort fokus på utviklingsarbeid i næringsforeningen og hvor mye av ressursene har blitt brukt til dette arbeidet. Det har vært gjennomført 17 møter/ samtaler med ulike næringsaktører i Vågan. De vi har snakket med tilhører et bredt spekter både mht. størrelse, bransje og geografisk tilhørighet.

Ut fra disse møtene har det utkrystallisert seg noen punkter rundt hva næringslivet mener som er hovedoppgaven til oss som Næringsforening. Det er tre ting som går igjen:

  1. Skape arena for nettverksbygging og kompetansedeling for næringslivet
  2. Økt kommunikasjon om hva som skjer i næringslivet
  3. Være en pådriver og et felles talerør for næringslivet overfor kommunen mht. næringspolitiske spørsmål og utfordringer.

Dette vil være de grunnsteinene vi vil bygge den fremtidige strategien for næringsforeningen på. Vi vil i så måte tilpasse og prioritere mål og tiltak opp mot det.

Vi går en spennende tid i møte, med forhåpentligvis et bedret smittebilde over nyttår, som vil gi et enda bedre grunnlag for ytterligere næringsutvikling i Vågan.

Som næringsforening har vi som mål å være til stede, synlige og tydelige med hva vi mener er viktig for en sunn og god næringsutvikling i fremtiden. Vi har satt oss som mål om å bli den mest veldrevne næringsforeningen i Nordland i løpet av de to neste årene. Et hårete mål, men realistisk hvis vi jobber hardt, samlet og målrettet. En forutsetning for å kunne komme dit er at vi har tilstrekkelig med ressurser til å gjøre dette arbeidet og de daglige driftsmessige oppgavene.

For å kunne komme dit må vi skape oss økonomisk handlerom. Den nye visjonen vår om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på et 2-årig prosjekt som har fått navnet «Opp av Kaia». Pr. d.d. har to av bankene lokalt, Sparebank 68 Grader Nord og Sparebank1, gått inn med kr. 150` hver pr. år i to år for å kunne bygge dette topplaget. Vi har enda ikke fått presentert og avklart med DNB om de også hiver seg med på denne reisen. I tillegg har vi fått muntlige tilsagn om to bedrifter som går inn med kr. 25` pr år i to år, og 3 med kr. 10` pr. år i to år. For å komme helt i boks har vi et mål om å ha til sammen 3 sponsorer på kr. 150, 6 på kr. 25`og 10 på kr. 10`. Vi er allerede kommet langt, men vil jobbe iherdig med å få med oss flere slik at vi er helt i mål. Vi ønsker derfor før jul/over nyttår å få muligheten til å presentere dette prosjektet nærmere for flere av dere. Sammen er vi sterkest.

Ny kontoradresse for Næringsforeningen

Vi har flyttet inn i nytt kontor og sitter nå i et kontorlandskap med inngang mot torget i Svolvær (der Lofotposten var før). Jeg har en liten møtekrok, så hver av dere er hjertelig velkommen til å komme innom på besøk for å si hei eller komme med innspill til hva vi skal jobbe med.

Møteplass for næringslivet

Ut fra tilbakemeldinger fra mange medlemmer hadde vi planer om å arrangere et frokostmøte og en julelunch før nyttår. Ut fra smittetrykket har vi besluttet å utsette det til over nyttår. Vi håper for forståelse for denne beslutningen.

Gratulasjoner

Vi ønsker Sko og Garn AS velkommen som nytt medlem i foreningen. Besøksadressen til dem er Sivert Nilsens gate 26 i Svolvær (Sentrumsgården)

Vi gratulerer Renta med ny driftsleder. Ny driftsleder er Anders Løvik. Han kommer Svinøya Rorbuer AS. Oppstart er 1.januar 2022.

Vi gratulerer NESO med ny innkjøpssjef. Ny innkjøpssjef er Torill Bentsen. Hun kommer fra jobben som Innkjøps- og salgsrådgiver i NESO. Oppstart er 1.januar 2022.

Vi gratulerer Aqila AS med ny daglig leder. Ny daglig leder er Lars Erik Flygel. Han kommer fra jobben som innkjøpssjef og driftsleder. Han starter opp i jobben 1.januar 2022.

Vi gratulerer E i Nord AS, Salt Lofoten AS og Nordlandsforskning AS med et kjempespennende prosjekt på den gamle Skarviktomta i byen. Prosjektet har fått navnet Kraftholmen, et navn som spiller på ideen om å skape et stort kontorfellesskap fro kunnskapsbedrifter. Målet er å være selvforsynt på energi gjennom oppsett av solcellepaneler og bruk av hav-varme. Gjenbruk er også en nøkkelfaktor i prosjektet. Et spennende, innovativt og fremtidsrettet prosjekt som vi heier på og vil følge med i utviklingen.

Annet

Informasjon fra kommunelegen til næringslivet i Vågan

«Det er mange uvaksinerte i europeiske land som bedrifter i Vågan rekrutterer fra. Det er viktig allerede nå å være forberedt på at det vil være karanteneplikt for uvaksinert personell som hentes fra andre land enn Norge også våren 2022. Hvis personellet er vaksinert så vil de ikke ha det».

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: