toppbilde til infoskriv mars 2022

Infoskriv mars 2022

Lofotrådet har engasjert tidligere konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander til prosjektet «Handlingsplan for realisering av prosjektet «Bedre transportløsning i Lofoten». Sjølander har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan med vekt på strategi for å realisere bedre transportløsninger, med vekt på storflyplass på Leknes og innkorting av E10 mellom Svolvær og Leknes.

Møte med Lofotrådet 7.april – tema er samferdsel

Lofotrådet har engasjert tidligere konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander til prosjektet «Handlingsplan for realisering av prosjektet «Bedre transportløsning i Lofoten». Sjølander har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan med vekt på strategi for å realisere bedre transportløsninger, med vekt på storflyplass på Leknes og innkorting av E10 mellom Svolvær og Leknes.

Lofotrådet er opptatt med å engasjere næringslivet i Lofoten i den jobben som må gjøres for å sikre politiske vedtak om infrastruktursatsing i Lofoten. Vågan Næringsforening er sammen med øvrige næringsforeninger, Lofoten Næringsforum og Destinasjon Lofoten invitert til et møte med dem den 7.april.

Målet med dette møte er å få avstemt og ev. blitt enige om en fremtidig felles strategi rundt hva vi i Lofoten skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Jeg ønsker i denne forbindelse tilbakemelding fra dere om hva dere mener er viktig i denne saken, slik at jeg kan ta det med meg i møte.
Vårt ståsted fremkommer av artikkel i Lofotposten den 23.mars. Du kan lese artikkelen ved å trykke her.  I artikkelen stilte vi spørsmålet om strategien for å få bedre E10 og ny flyplass burde endres. Er det forhold som tilsier at det er større mulighet for å få gjennomslag for vei og flyplass ved å skille dem mer fra hverandre i arbeidet rundt samferdsel?

Vår tilnærming i saken er: Vi tror det er strategisk riktig å fokusere og prioritere vei fra Fiskebøl til Å først, og deretter se på mulighetene for felles storflyplass. For en storflyplass er en forutsetning av kjøretiden må ned mot 40 minutter mellom Svolvær og Leknes og at rullebanen er på minimum 2000 meter. Denne prioriteringen er i samsvar med hva Vågan kommune har gitt sitt samtykke til og hva Lofoten Næringsforum har gitt innspill på til Lofotrådet.

Jeg ønsker at du kommer med dine innspill og tanker rundt hva du mener er rett vei å gå for å få tidligst mulig gjennomslag for flest mulig prosjekter knyttet til vei, havner og flyplass Lofoten. Send meg dine tanker rundt dette på mail post@vagan-nf.no

Innsamlingsaksjon – Flykninger fra Ukraina

Det legges opp til av Vågan kommune kan ta imot opptil 100 flyktninger. Svolvær Røde Kors lokalt vil stå for distribusjonen av det som samles inn av penger og klær. Vi har påtatt oss arbeidet med å samle inn penger fra medlemmene i næringsforeningen og oppfordrer alle til å bidra i den grad de evner. «Alle monner drar»

De pengene som kommer inn vil gå uavkortet lokalt, dvs. at Svolvær Røde kors vil fordele de ut etter en nærmere bestemt modell til de flyktninger som kommer.

Du kan sette inn ditt bidrag på kontonr.: 1503 39 79204 og merk det med UKRAINA + navnet på selskapet ditt. Bidragene vil bli overført Svolvær Røde Kors fortløpende.

Besøk og møteplasser

Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»

«Kaffetåren» er et lavterskeltilbud som vi setter i gang med i april. «Kaffetåren» vil ha som mål å være et godt møtested for gode samtaler. Vi legger i så måte opp til at dette skal være et alternativ til «morrakaffen» og skal aldri vare mer en 30-45 minutter.
Det som er bestemt er at det første månedlige kaffemøter blir arrangert i lokalene til den nye Sparebank68 Nord. Jeg vil komme med nærmere informasjon og dato og klokkeslett i egen mail.

Kvartalsvise frokost, lunch- ettermiddagsmøter – «Noe å tygge på»

Vi forsøkte å få til en skreimøljetilstelning den 16.mars, men den måtte kanselleres pga. lav deltakelse.
Vi vil prøve igjen med nytt arrangement etter påske. Her vil menyen være noe annet og tema vi tar opp er samferdsel. Vi vil også si noen ord om ny strategi for næringsforeningen.
Vil komme med nærmere informasjon om dette arrangementet i eget skriv/ invitasjon.

Strategiplan, 2022-2025

Strategiplanen for de neste 4 årene er nesten i havn. Det gjenstår noen små detaljer før vi kan presentere den for dere.

Vi vil gi en nærmere presentasjon av innholdet på neste arrangement. Vi vil også sende den ut til dere på mail.

Medlemskap NHO Nordland og Lofoten Næringsforum

NHO

Vi har valgt å melde oss inn i NHO Nordland. Det er mange næringsforeninger som er medlem her. Vi vurderer dette som en viktig arena for nettverksbygging og kunnskapsoverføring.

Lofoten Næringsforum

Her har vi vært medlem over flere år. Formålet her er å jobbe med fellesinteresser for hele Lofoten. Videre gir dette medlemskapet oss innpass på en rekke andre arenaer gjennom Lofoten Næringsforum.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: