toppbilde til infoskriv juni 2022

Infoskriv juni 2022

Årsmøte 2022 ble avholdt den 31.mai fra kl. 1800 - 1900. På møte deltok 13 stemmeberettigede, et antall vi er tilfreds med. Sittende styre ble gjenvalgt for en periode på 1 år.

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 ble avholdt den 31.mai fra kl. 1800 – 1900. På møte deltok 13 stemmeberettigede, et antall vi er tilfreds med. Sittende styre ble gjenvalgt for en periode på 1 år.

Styret er:

Styreleder – Tor Henriksen – Lofothavn AS
Styremedlem – Remi Eilertsen – Aurora Borealis AS
Styremedlem – Trine Waldahl – Alti Drift AS
Styremedlem – May-Britt Paulsen Northern – Partner AS
Styremedlem – Andreas Thorvardarson – Lofotpils AS

Valgkomiteen består av:

Medlem – Espen Haugen – Renta AS
Medlem – Anders Kristoffersen – Våganavisa/ Remedia AS

Det ble ikke gjort noen endringer mht. størrelsen på medlemskontingenten og serviceavgiften.
En av sakene var endringer av vedtektene til foreningen. Pga. antall oppmøte kunne ikke disse vedtas i dette årsmøte. Det vil derfor bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i august/ september for å behandle disse. Vedlagt finner dere protokoll fra årsmøte, offisielt regnskap for 2021 og styrets årsberetning.

«Kaffetåren»

Utgangspunktet var at «Kaffetåren» nr. 2 skulle arrangeres i juni måned. Vi har fått tilbakemeldinger på at noen allerede har startet med ferieavvikling, mens andre igjen vil bruke de siste ukene før ferien til å få unnagjort gjøremål før de tar ferie. Ut fra dette og et sterkt ønske om å få med seg flest mulig av dere med på «Kaffetåren» har vi besluttet at vi avventer til over ferien med å arrangere neste. Det vil bli i slutten av august.

Gratulasjoner

Vi ønsker Hølla Events AS velkommen som nytt medlem i foreningen. Besøksadressen til dem er Sjøgata 17B i Kabelvåg.

Vi ønsker Nord Event AS velkommen som nytt medlem i foreningen. Besøksadressen til dem er Sjøgata 17B i Kabelvåg.

Vi vil gratulere Proff Kulde AS med salg av deler av aksjeposten (60 %) til Bluefront Equity. Bakgrunn for oppkjøpet angis å være at Proff Kulde har en innovasjonstakt og et bærekraftsfokus som ligger langt foran andre selskaper i segmentet. Et bedre kompliment kan vel ikke et fremtidsrettet selskap få. Daglig leder Mathias Ingebrigtsen har utalt i Lofotposten at økt tilgang til kapital vil gjøre dem i stand til å heve innovasjonstakten og produksjonskapasiteten ytterligere. En fortsatt sterk satsing på innovasjon og produktutvikling de kommende årene er også planen til både ledelsen og Bluefront Equity. Vi ønsker dem lykke til videre på reisen inn i fremtiden og har stor tro på dem.

Sponsor/ samarbeidspartnere – prosjektet «Opp av Kaia»

Vi vil takke Sparebank1 Nord-Norge for sponsorstøtten. De har gitt oss en støtte på kr. 300 000,- fordelt på to år. Vi har nå 2 av 3 hovedsponsorer/ samarbeidspartnere på plass (de og Sparebank 68 Grader Nord) og håper å få den siste i boks i løpet av de nærmeste månedene. Vi vil takke Adwice Svolvær for sponsorstøtten de har gitt oss til samme prosjekt. De har gitt oss kr. 20 000,- fordelt på to år.

Vi jobber målrettet med å få med oss flere sponsorer og samarbeidspartnere som kan støtte oss med enten kr. 10 000,- eller kr. 25 000,- i 2 år, med mål om å få bygget en sterk og selvgående næringsforening.

Sommerferie og sommerhilsen

Jeg tar sommerferie i 4 uker fra 1.juli. Det vil derfor være liten aktivitet i næringsforeningen i denne perioden. Jeg vil være tilgjengelig for dere på telefon og e-post, men dere må regne med litt svartid ved henvendelser til meg.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere for samarbeidet og støtten dere gir til næringsforeningen. De innspill jeg har mottatt fra dere i ulike sammenhenger er svært viktige for hva vi skal gjøre og ikke minst mene utad. De økonomiske bidragene vi mottar fra dere gjennom medlemsavgiften er også svært viktige for foreningen for å kunne opprettholde en viss aktivitet. Vi håper og tror på at vi over tid vil ha inntekter av en slik størrelse at vi har anledning til å jobbe minst 100 % for dere. Det er vårt mål og noe dere fortjener.

Jeg vil på vegne av styret og meg selv ønske dere en feiende flott sommerferie.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: