toppbilde til infoskriv januar 2022

Infoskriv januar 2022

Jeg vil starte med å ønske dere et godt nyttår. Som en viss kar sa – «Nytt år, nye muligheter». Og nettopp muligheter er noe vi må se etter i disse tider der Covid-19 fortsatt har et visst grep på oss både som enkeltmennesker og bedrifter.

Troen på morgendagen 

Jeg vil starte med å ønske dere et godt nyttår. Som en viss kar sa – «Nytt år, nye muligheter». Og nettopp muligheter er noe vi må se etter i disse tider der Covid-19 fortsatt har et visst grep på oss både som enkeltmennesker og bedrifter.

Vågan Næringsforening velger å ha en fremoverlent og optimistisk tilnærming til morgendagen. Vi har tro på at vi – lokalt og nasjonalt – vil ha en mer normal hverdag i løpet av 2022. Vi er innforstått med at ringvirkningene fra Covid-19 overfor næringslivet lokalt har satt oss tilbake og at noen næringer er mer berørt enn andre.

  • Vi tror at reiselivet vil ta seg opp igjen, men at det vil ta tid å komme tilbake til der næringen var før 12.mars 2020. Vi registrerer stor frustrasjon, men også et stort engasjement, stå-på-vilje og tro på fremtiden blant de som driver i denne næringen.
  • I byggenæringen har det vært høy lokal aktivitet under pandemien. Det er flere store prosjekter under planlegging, både innen husbygging og næring.
  • Verkstednæringen samarbeider godt og utvikler og investerer i nye bygg og haller. Denne næringen har en sterk posisjon i Nord-Norge innenfor sitt segment og har hatt god tilgang på arbeid de to siste årene.
  • I Service og handelsnæringen har mange av bedriftene, til tross for pandemi, beholdt eller økt omsetning. Det å ha oppfordret hverandre til å handle lokalt har hjulpet.

All ære til den innsats og stå-på-vilje dere har utvist disse to årene.

Besøk og møteplasser 

Vi går en spennende tid i møte, med forhåpentligvis et bedret smittebilde utover vinteren.

Som næringsforening har vi som et hovedmål å være til stede for dere, men på grunn av de restriksjonene som myndighetene har lagt til nå, har vi ikke kunne samlet dere som opprinnelig planlagt.

Vi har heller ikke kunne gjennomført besøk den siste halvannen måneden. Vi må bare smøre oss med litt tålmodighet så tror vi det vil åpne seg innen rimelig tid til å gjøre disse tingene.

Vi vil legge opp til høy uteaktivitet med besøk hos dere og finne arenaer der flere kan møtes for gode samtaler og nettverksbygging.

Besøk 

 Målet er å gjennomføre to bedriftsbesøk hver uke. Et møte er stipulert til å vare ca. 1 time.

Jeg blir å ta kontakt for å avtale besøk, men dere er også hjertelig velkommen til å invitere meg på besøk til dere. Det er bare å ta kontakt så finner vi garantert tid til det.

Dere er også hjertelig velkommen til å komme innom meg på mitt kontor som er der Lofotposten hadde sine lokaler før, med inngang mot torget i Svolvær.

Møteplasser 

1. Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»
«Kaffetåren» skal være et lavterskeltilbud som vi setter i gang med så snart vi kan i 2022. Med lavterskel mener vi at møtene ikke skal ta så lang tid slik at de fleste har muligheten til å delta uten at det går ut over den daglige driften. Det forplikter i den form at et slikt møte aldri skal ta mer en 30-45 minutter.

Disse møtene skal ikke ha et så avansert innhold, men ha fokus på å være et godt møtested for gode samtaler fremfor dype faglige monologer. Vi legger opp til at dette skal være et alternativ til «morrakaffen» som de fleste av dere tar på jobben eller matpakken du spiser rundt lunchtider. Intensjonen er at disse møtene ikke skal oppleves som en «tidstyv».

Når det gjelder sted er grunnideen at det rulleres mellom dere. Dere vil være vertskap, men hvor vi koordinerer og tilrettelegger for den enkelte «kaffetår». De som vil være vertskap må ta kontakt med meg så setter vi aktuell dato og måned.

Innholdet vil være en kort presentasjon og ev. omvisning av bedriften, men i all hovedsak skal de handle om å bygge nettverk over en kaffe og en twist over gode uformelle samtaler.

Møtene skal avholdes den siste uken i måneden utenom juli. Det vil bli satt opp årsplan mht. datoer som blir sendt ut til dere i egen e-post senere.

«Den gode samtalen»

2. Kvartalsvise lunchmøter – «Noe å tygge på»
«Noe å tygge på» vil være en arena der vi legger opp til litt mere innhold enn «kaffetåren» uten at det skal defineres som fagkurs. Disse møtene vil vi arrangere kvartalsvis, dvs. 4 ganger i løpet av et år. Første møte planlegger vi i mars

Møtested vil rulleres mellom medlemsbedrifter som har gode fasiliteter for presentasjoner og matservering i Vågan. Møtene vil ha en varighet på ca. 3-4 timer, fra lunchtid og ut arbeidsdagen.

Innholdet her vil være tema som er felles for alle bedriftene og som gir grunnlag for videre refleksjoner. Det kan eksempelvis være faglige temaer som pensjonsforsikringer, regler ved permitteringer og oppsigelser m.fl. Disse møtene vil også ha et lite kulturelt innslag.

«Den gode refleksjonen»

Informasjon om pågående strategiarbeid i Vågan Næringsforening

Som nevnt i tidligere infoskriv har vi et stort fokus på å utvikle ny strategiplan for næringsforeningen. Alt i alt har det vært gjennomført 28 møter/ samtaler med ulike næringsaktører i Vågan. De vi har snakket med tilhører et bredt spekter både mht. størrelse, bransje og geografisk tilhørighet. Med utgangspunkt i de innspill og tilbakemeldinger vi har fått har vi kommet et godt stykke på veien med å fastsette innholdet av en ny strategiplan. Styret og jeg skal primo februar ha et arbeidsmøte der agendaen er strategi og målet er å ferdigstille strategiplanen for 2022 – 2024.

Ny strategiplan vil bli behørig presentert til dere kort tid etter den er ferdigstilt. Den vil bli sendt ut i sin helhet og det vil bli lagt opp til å ta det opp på planlagte lunchmøte «Noe å tygge på» i mars. Det vil komme nærmere informasjon om dette i februar.

Møter med kommunen

Vi har avtalt med Vågan kommune v/ ordfører og næringssjef om å avholde månedlige møter. Møtetidspunkt er satt til første tirsdag i måneden. Agendaen for disse møtene vil være de saker vi melder inn. Hvis du har en sak du vil vi skal ta opp med dem kan du kontakte meg. Jeg må ha saken fra deg en uke før for at den skal tas opp i møte.

Gratulasjoner 

Vi ønsker Egga Utvikling, avdeling Svolvær velkommen som nytt medlem i foreningen. Besøksadressen til dem er Skolegata 6 (samme bygg som DNB) med inngang mot kaikanten.

Vi ønsker Adecco Svolvær velkommen som nytt medlem i foreningen. Besøksadressen til dem er H. Chr. Størmers gate 22 (samme bygg som administrasjonen i Saga Fisk sitter.

Vi gratulerer Kystmegler AS med sitt nye avdelingskontor i Tromsø. På et drøyt år har de åpnet to nye avdelingskontorer i Nord-Norge, ett i Tromsø og ett i Bodø. Vi heier på dem.

Vi gratulerer NESO med ny administrerende direktør. Ny administrerende direktør er Karina Krane. Hun kommer fra jobben som advokat og leder for juridisk avdeling i NESO. Oppstart er 1.mars 2022.

Vi gratulerer avtroppende administrerende i NESO, Ruben Jensen, med ny stilling i NESO som spesialrådgiver hvor han vil jobbe med utvikling og strategiarbeid.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder i Vågan Næringsforening

Del: