Infoskriv mars 2023

Infoskriv – Vågan Næringsforening

«Opp av kaia»

Nr. 3 – mars 2023

_____________________________________________________________________

Hei alle sammen

Mars måned har vært preget av stor møteaktivitet. Jeg har prioritert bedriftsbesøk med våre medlemsbedrifter og noen ikke medlemmer.

Nytt fra foreningen. 

Rekrutering av nye medlemmer og synliggjøring av medlemsfordeler i næringsforeningen er tidkrevende, men jeg får gode tilbakemeldinger underveis og det motiveres jeg av.

Vi har fått 4 nye medlemmer i mars, og er nå 84 bedrifter og organisasjoner. De nye medlemmene er lagt ut på vår nettside og vi ønsker dem veldig velkommen til fellesskapet.

Jeg har startet arbeidet med å opprette forskjellig bransjefora / utviklingsfora som jeg ønsker å invitere Dere inn i. Dette tror jeg blir bra og jeg gleder meg til å presentere dette for Dere på medlemsmøtet, som starter rett etter årsmøtet 18. april på Thon hotell Lofoten.

Interne møter.

07.03. var det styremøte i foreningen. Videre rekrutteringsarbeid og opprettelse av utviklingsfora var de viktigste sakene.

21.03. hadde vi møte med Ordfører på mitt kontor. Her hadde vi gjennomgang av næringslivssaker generelt og enkelte konkrete saker fra noen av våre medlemmer. Har Dere saker som Dere ønsker vi skal ta opp her, håper jeg Dere tar kontakt slik at vi kan formidle dette i våre møter.

29.03. arrangerte vi «Kaffetårmøte» med Vågan Havnevesen.

Tema for møte var, Renere havn Svolvær. Et samarbeidsprosjekt av Vågan kommune, 5 verfts bedrifter og miljødirektoratet. Prosjektleder Merilin presenterte for oss hva som er gjort, og planene videre for gjennomføring av miljøtiltakene rundt i Svolvær havn.

Et hjertesukk fra meg her er at jeg skulle ønske flere medlemmer satte av en liten time til disse møtene. Det er for lite oppmøte og møteplassene er viktig.

Fellesmøter:

Dialogmøte Statnett

01.03. deltok vi på dialogmøte med Statnett på Thon Hotell Lofoten. Her møtte nærmere 100 engasjerte næringsutøvere og politikere fra hele landsdelen.  Energi og kraftlevering til Lofoten og Vesterålen i fremtiden var det sentrale temaet.

16.03. var jeg til stede på konferanse arrangert av Zero kyst i forkant av messen Lofotfishing. Mye spennende som utvikler seg på miljøvennlig framdrift både for yrkes – og fritidsbåter.

Vågan næringsforening har gjennomført møter med Nordplan, og noen av våre medlemmer om temaet; Klima – og energi ledelse i industribygg. Dette samarbeidet vil fortsette etter påske.

31.03. deltok jeg sammen med Vest Lofoten næringsforening på et dialogmøte arrangert av Nordlands fylkeskommune på Leknes. Temaet var alternative opplæringsløp for unge voksne og ungdom i utenforskap i Nordland. Regionalt samarbeid mellom de to videregående skolene i Lofoten er helt kritisk for å gi rett tilbud til våre ungdommer som vil ta utdannelse lokalt.

 Kommende aktiviteter.

Årsmøte for Vågan næringsforening avholdes 18.april kl 18:00

Neste «Kaffetårmøte» blir 20.04. Her vil vårt nye medlem LoVe utvikling presentere seg selv og det dem jobber med. Møtested kommer på nettsiden.

Følg med på siden vår for flere kommende aktiviteter. www.vagen-nf.no  

Da ønsker jeg Dere alle en riktig god påske.

Med hilsen

Thor Helge Jensen

Daglig leder

Vågan Næringsforening

Epost:   post@vagan-nf.no Mobil   91534678 https://www.facebook.com/VaganNF

www.vagannf.no

Del: