Infoskriv mai 2023

Infoskriv – Vågan Næringsforening

«Opp av kaia»

Nr. 5 – mai 2023

_____________________________________________________________________

Hei alle sammen

Da er mai over, regntung og kald. Her kommer en kort oppsummering over noe av den aktiviteten som vi har hatt.

Nytt fra foreningen.

Vi har fått ett nytt medlem i mai og ønsker Adventure Tech velkommen i fellesskapet.

Bedriftsbesøk, rekrutering av nye medlemmer og etablering av våre Utviklings fora har jeg jobbet ganske mye med. Vi «setter en fot i bakken» og starter arbeidet i våre nye utviklings fora i neste uke. Dette tror jeg blir veldig bra, og jeg gleder meg til å ta ett steg videre i arbeidet med foreningen. Det er rundt 16 personer fra forskjellige bedrifter som har meldt sin interesse, men vi har plass til flere. Det lokale næringslivet i Vågan er premissleverandør for vår strategi og premissene skal vi skape gjennom arbeidet i våre fora.

Interne møter.

Det er avholdt styremøte i foreningen. Dette var første styremøte etter årsmøtet og styret ønsker Ole Petter Tandsten velkommen som nytt styremedlem. Styret takker samtidig avtroppende styremedlem Andreas Thorvardarson for jobben han har bidratt til for foreningen. Tor Henriksen fortsetter som styreleder. Styret for 2023 utgjør : Styreleder Tor Henriksen, styremedlem Remi Eilertsen, styremedlem Trine Waldahl, styremedlem May Britt Paulsen, styremedlem Ole Petter Tandsten.

Vi har denne måneden hatt møte med VM i skreifiske arrangør og Ordfører for å se på muligheten om å utvide VM arrangementet i samarbeid med kommunen og Næringsforeningen. Ønsket fra vår side er å ta tilbake konseptet Lofoteventyret. Dette skal vi jobbe videre med i våre fora.

Vi har vært i møte med enhetsleder Bjørn Tore i kommunen for å komme med innspill og eventuelle forslag på utforming av gå – og miljøgate planene i Svolvær og Kabelvåg.

16.05. hadde vi vårt månedlige møte med Ordfører Frank Johnsen. Dette er blitt en positiv møteform hvor vi går gjennom nye saker som omhandler næringsutvikling i Vågan.

Fellesmøter:

Vågan næringsforening har også deltatt på flere fellesmøter i løpet av mai måned. Her kan nevnes; tema møte med Lofotrådet og Statens vegvesen om videre prioriteringer for samferdselsløsninger i Lofoten. Her har ny E10 Fiskebøl – Napp ramlet ut av lista til SVV. En massiv påvirkning gjennom våre politikere må til for at vi skal få prosjektet tilbake og inn i NTP for 2025 – 2029.

Vågan næringsforening deltar også i samarbeidsrådet for reiseliv og besøks forvaltning sammen med kommunen og Destination Lofoten. Samarbeidsrådet foreslår opprettelse av egen reiseliv og Cruisebåt koordinator for å ivareta et bærekraftig reiseliv fremover i Lofoten.

Det har vært avholdt årsmøte i Lofoten Næringsforum og kontaktpunktet her er flyttet tilbake til Vågan etter rullerings plan med Vest Lofoten. Ny styreleder er Tor Henriksen og sekretariatsfunksjon er Vågan næringsforening. Da vil vi i kommende periode ha lederen i Lofotrådet, styret og sekretariat for næringsforumet i Vågan.

Kommende aktiviteter.

I starten på juni har vi vårt første møte i utviklingsforaene og jeg ser frem til å starte denne jobben. Med deltagelse av våre medlemmer i dette ser jeg for meg en mer spisset aktivitet i forening i tiden fremover.

08.06 har vi invitert Bodø2024 til vårt Kaffetårmøte. Møtet ligger på vår nettside og det er sendt ut invitasjon til alle våre medlemmer. Møt opp og få muligheten til å høre hvordan Vågan kan bli en del av Europeisk kulturhovedstad 2024.

Til slutt vil jeg minne Dere på vårt Lunchmøte med Vågan kommune 20. juni.

Se vår nettside for Agenda.

Følg med på siden vår for flere kommende aktiviteter. www.vagen-nf.no

Med hilsen

Thor Helge Jensen

Daglig leder

Vågan Næringsforening

Epost:   post@vagan-nf.no

Mobil   91534678

https://www.facebook.com/VaganNF

www.vagan-nf.no

Et bilde som inneholder tekst
Automatisk generert beskrivelse
Del: