Infoskriv juni 2023

Infoskriv – Vågan Næringsforening

Nr. 6 – juni 2023

_____________________________________________________________________

Hei alle sammen

Ferien nærmer seg vel for de fleste, og vi håper sommerværet fortsetter slik det har vært siste halvdel av juni. Her kommer en kort oppsummering over noe av den aktiviteten som vi har hatt i juni

Nytt fra foreningen.

Vi har fått 4 nye medlemmer i foreningen.

Trevarefabrikken Henningsvær

Health Fitness i Svolvær

Lofoten Golf Links Gimsøy

LAS Lofoten Iks.

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen inn i foreningen, og gleder oss til videre samarbeid.

Rekrutering av nye medlemmer er fremdeles en kritisk faktor for at Vågan Næringsforening skal nå de målene som er satt for 2023, og vi er pr. 30. juni 91.

Interne møter.

Jeg fortsetter å gjøre meg kjent med næringslivet i Vågan og har kommet opp i 54 bedriftsmøter. Disse møtene og menneskene gir meg helt essensielle innspill for den veien vi skal gå videre med foreningen.

06. juni hadde vi vårt første møte med personene som har meldt interesse for deltagelse i våre Utvikllingsfora. Etter en kort presentasjon drodlet vi litt rundt mulige saker som omhandler næringslivet i Vågan. Dette arbeidet fortsetter vi etter ferien, og vi håper på ytterligere flere deltagere.

For månedens «Kaffetårmøte» hadde vi invitert Bodø2024.

20. juni arrangerte vi, sammen med Vågan kommune, et Lunch møte i kommunestyresalen. Bakteppet for møte var; tettere samarbeid og kommunikasjon mellom kommunen og næringsforeningen. Vel 30 medlemmer møtte opp, og vi fikk en god gjennomgang fra både ordfører og kommunedirektør over de prosjekter kommunen jobber med. Mange innspill og spørsmål fra salen bidro til dialog under møtet. Vi ble enige om å ha slike møter oftere og gjentar dette til høsten etter valget.

Fellesmøter:

Vågan næringsforening har deltatt på flere fellesmøter i løpet av juni.

Her kan nevnes:

Styremøter i Lofoten Næringsforum

Møte i regionalt samarbeidsråd bærekraftig reiseliv

Teams møte Statens vegvesen ang. E10 gjennom Lofoten

Møte med Elmea om kraftsituasjonen i Lofoten

Teams møter med NHO Nordland med samferdsel og Kraftløftet på agendaen.

Vi har vært intervjuet av Lofotposten ang. manglende avfallsdunker i Svolvær. Her oppfordret næringsforeningen alle i kommunen til å gjøre en innsats. Det være seg, private, gårdeiere, og kommunen.

Vågan avisa har også laget et intervju av daglig leder etter Lunchmøtet med kommunen. Status fra møtet og videre drift av næringsforeningen var tema.

Kommende aktiviteter.

Det er fellesferie i Norge i juli, så planlagt aktivitet fra vår side er liten.

Etter ferien blir det fullt trøkk og vi gjør oss klar til valget i september.

Ha en riktig god ferie alle sammen, så høres og sees vi etter ferie

Følg med på siden vår for flere kommende aktiviteter. www.vagan-nf.no

Med hilsen

Thor Helge Jensen

Daglig leder

Vågan Næringsforening

Epost:   post@vagan-nf.no

Mobil   91534678

www.vagan-nf.no

Del: