Infoskriv februar 2023

Hei alle sammen

Vi har lagt bak oss en februar med mye vær. Håper at det har godt greit for alle og at ingen har fått noen ødeleggelser. Vi går uansett mot lysere tider.

Jeg har fått nytt kontor, i samme kontorfellesskap, med litt større plass for å ta imot besøk av både medlemmer og ikke medlemmer. Her trives jeg godt og byr gjerne på en kopp kaffe til de som kommer oppom. Hjertelig velkommen.

Nytt fra foreningen.

Februar har vært en hektisk måned med mye arbeid. Jeg har hatt besøk eller vært på besøk hos 13 bedrifter. Det har vært «bli kjent møter» med eksisterende medlemmer og ikke medlemmer.

Vi har publisert vår nye «oppgraderte» hjemmeside. Håper Dere benytter denne ofte. Her vil jevnlig legges ut nyheter og planlagte aktiviteter.

Vi har fått 6 nye medlemmer og vi runder nå 80. De nye medlemmene er lagt ut på vår nettside og vi ønsker dem veldig velkommen til fellesskapet.

Jeg har startet arbeidet med å opprette forskjellig bransjefora som jeg ønsker å invitere våre medlemmer inn i. Her blir det ikke foretatt noen valg, men vi vil gjerne at Dere som medlemmer henger Dere på. Jeg tar kontakt i løpet av 1 – 2 uker for å orientere om våre planer her.

Jeg har også sendt henvendelse til Alti som kjøpesenter og jobber for å komme i mål med en bedre løsning for leietakerne, opp mot eventuelt nytt medlemskap i foreningen og deltakelse i bransjefora.

Interne møter.

Vi har etablert faste månedlige møter med ordfører, og vi har lagt en felles strategi for disse møtene. Denne møteformen blir viktig for å få en god og nærmere dialog mellom våre medlemmer, næringsforeningen og kommunale politikere og administrasjon.

Har Dere saker som Dere ønsker vi skal ta opp her, håper jeg Dere tar kontakt slik at vi kan formidle dette i våre møter.

Samme dag hadde vi årets første kaffetårmøte på Nordis.

Her var Tema; Vågan næringsforening i dag og veien videre. Dessverre var det få som møtte, kun 8 stk, men tilbakemeldingene var gode. Jeg kommer til å invitere på flere måter neste gang. Via Outlook, Facebook, e-post o.l. Samt at alle våre aktiviteter vil ligge i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

Det har vært et styremøte i februar hvor forslag til ny differensiering av medlemsavgiften var eneste sak til møtet. Motivet for endringen er å gjøre det billigere for de minste bedriftene å bli medlem hos oss. Forslaget inneholder også 3 nye medlemskap; Privatmedlem, Gründerbedrifter og en for konsern og kjøpesenter.

Forslag til nye medlemsbetingelser ble enstemmig vedtatt og ligger på vår nettside under fanen bli medlem. Vedtaket må endelig godkjennes av årsmøtet i 2023. Vi går over fra en omsetningsbasert avgift til en avgift basert på antall årsverk i bedriftene. Mange av Dere har derfor fått telefon fra meg hvor vi avstemmer dette.

Vi tror at dette blir en løsning som bidrar bedre i henhold til vårt rekrutteringsarbeid av nye små og mellomstore bedrifter.

Fellesmøter:

Lofotkonferansen

15.02. – 16.02. deltok vi på konferansen som arrangeres hvert år av Destination Lofoten, Lofotrådet og Lofoten – de grønne øyene. To veldig interessante og lærerike dager som gav mange nye innspill til næringslivet med hovedfokus på det grønne skiftet. Som næringsforening er det viktig at vi er på banen her for å gi våre medlemmer en realistisk tilnærming til dette viktige tema.

Næringslivsmøte med Elmea

Vågan næringsforening tok i januar initiativ til et næringslivsmøte med Elmea. Møtet ble avholdt 28.02. i kantinen hos Lofotkraft. Tema for møtet var; kraft og energi tilgangen til Regionen.

Daglig leder Pål Martinussen orienterte om dagens situasjon og noen tanker og utfordringer for de kommende årene. Her møtte 26 personer som representerte ulike næringsaktører i Lofoten.

Dette var også et forberedende møte for dialogmøtet med Statnett 01.03. på Thon Hotell Lofoten.

NHO – Nordland

28.02. hadde vi teams møte med NHO Nordland.

Statsforvalterens oppgave – utvikling, drift og areal var hovedtema.

 Kommende aktiviteter.

Jeg fortsetter jobben med å synligjøre fordelene med å være medlem i felleskapet Vågan næringsforening, både for våre eksisterende, og mulige nye medlemmer. Med opprettelse av våre forskjellige bransjefora får vi en større bredde og mere kompetanse inn i foreningen.

Jo større og mere fremoverlent foreningen blir, jo større «pondus» får vi også i møte med våre samarbeidspartnere, samt kommunal og regional forvaltning.

Neste «kaffetårmøte» blir 28.03. Møtested og tema kommer på nettsiden.

Følg med på siden vår for flere kommende aktiviteter. www.vagen-nf.no

https://www.facebook.com/VaganNF

www.vagan-nf.no

Del: