Infoskriv april 2023

Infoskriv – Vågan Næringsforening

«Opp av kaia»

Nr. 4 – april 2023

_____________________________________________________________________

Hei alle sammen

Her kommer et kort infoskriv som tar for seg de viktigste aktivitetene vi har hatt i foreningen i løpet av april måned.

Nytt fra foreningen.

Rekrutering av nye medlemmer tar fremdeles mye av min tid. Vi har fått to nye i april og er nå 86 medlemmer. I løpet av årets første 4 måneder har jeg hatt over 40 bedriftsmøter. Det er i disse møtene grunnlaget for mye av det vi skal jobbe med videre blir lagt.

Interne møter.

18.04. hadde vi vårt månedlige møte med Vågan kommune / Ordfører.

Samme dag arrangerte vi års – og medlemsmøte for næringsforeningen på Thon Hotell Lofoten. Her var 19 bedrifter representert gjennom 16 oppmøtte personer.

Etter årsmøte avholdt vi årets første medlemsmøte hvor jeg presenterte det som jeg har jobbet med hittil i år og planer for veien videre. Responsen var god, og jobben fortsetter. Spesielt vil jeg nevne opprettelse av våre 4 nye utviklingsgrupper og invitasjon av personer inn i disse.

20.04. hadde vi «Kaffetårmøte». Nå var det et av våre nyeste medlemmer, LoVe Utvikling, sin tur til å presentere seg selv og det de jobber med. En fin og interessant stund på morrakvisten, selv om oppmøte fremdeles er for lavt.

11 stk. møtte opp til møtet.

_____________________________________________________________________

Jeg og styreleder har deltatt på 2 møter med Vågan kommune hvor vi er blitt forespurt om å komme med innspill til fremtidige løsninger for gågate ordningene i kommunen.

Fellesmøter:

11.04 hadde vi Teamsmøte med NHO Nordland hvor samferdsel stod sentralt som tema.

13.04. hadde vi Teamsmøte om samarbeid mellom Lofotrådet og Lofoten næringsforum.

24.04. deltok vi på Webinar gjennom NHO Nordland ang. kraftsituasjonen i Nord Norge.

 Kommende aktiviteter.

Jeg fortsetter jobben med å synligjøre fordelene med å være medlem i felleskapet Vågan næringsforening, både for våre eksisterende, og mulige nye medlemmer. Med deltagelse av våre medlemmer i våre utviklings fora ser jeg for meg mer aktiv forening i tiden fremover.

Vi jobber sammen med Nordplan om å utvide nettverket innenfor energi og klimaledelse i næringsbygg.

Samferdsel vil være et sentralt tema i mai mnd. Vi vil jobbe sammen med Lofotrådet om å fremme ett innspill under fylkestingmøtet den 12. juni.

Så skal årsmøtet i Lofoten næringsforum avholdes i mai og styreledervervet rulleres tilbake til vågen.

________________________________________________________________________________________________________________

Vågan næringsforening vil også jobbe sammen med Vågan kommune og kulturenheten for å se på hvordan Vågan kan delta i Bodø2024 – Europas kulturhovedstad.

Neste «Kaffetårmøte» blir 23.05. Møtested og tema kommer på nettsiden.

Følg med på siden vår for flere kommende aktiviteter. www.vagen-nf.no

Med hilsen

Thor Helge Jensen

Daglig leder

Vågan Næringsforening

Epost:   post@vagan-nf.no

Mobil   91534678

https://www.facebook.com/VaganNF

www.vagan-nf.no

Et bilde som inneholder tekst
Automatisk generert beskrivelse
Del: