toppbilde til infoskriv februar 2022

Infoskriv februar 2022

Onsdag den 16.mars vartes det opp med ekte skreimøljemiddag med mere. Arrangementet vil bli avholdt på Nordis Restaurant (tidligere Du Verden) fra kl. 1800- 2100. I tillegg til mat vil vi legge opp til litt åndelig føde og refleksjoner.

Endelig «Noe å tygge på» 

Vi har den glede å kunne invitere deg til det første arrangementet for medlemmene på over 2 år.

Onsdag den 16.mars vartes det opp med ekte skreimøljemiddag med mere. Arrangementet vil bli avholdt på Nordis Restaurant (tidligere Du Verden) fra kl. 1800- 2100. I tillegg til mat vil vi legge opp til litt åndelig føde og refleksjoner. Vi vil komme med nærmere detaljer når vi har fått fastsatt det 100 prosent.

Prisen på gildet er kun kr. 285.- for en møljeopplevelse og en snerten dessert. Drikke er ikke inkludert i denne prisen.

Du kan ta med deg ektefelle, ansatte eller en god venn, alt etter hva du selv vil. Vi håper så mange som mulig setter av denne ettermiddagen for den første sosiale tilstelningen på mange år. Dere vil få tilsendt egen invitasjon i e-post hvor dere kan melde dere på. Velkommen skal dere være.

Sommerjobb 2022 for ungdom over 16 år 

 NHO, LO og Sparebank1 Nord-Norge lanserer nå en ordning som kalles «1000 jobber».

Dette er en ordning der arbeidsgivere i Nord-Norge kan søke om støtte for å ta inn ungdommer i sommerjobber. Frist for å søke om å få bli med på denne kampanjen er satt til 11.mars. Du vil få svar på søknaden allerede 20.mars.

Den støtten du får er på kr. 7 000.- pr sommerjobb. Hver arbeidsgiver kan få for inntil 3 jobber.

De krav som stilles til sommerjobben er:

✓ At den tilsvarer minimum tre ukers full jobb i perioden 1. juni til 1. september
✓ At sommerjobben lyses ut via NAV, samt på en egen kampanjeside
✓ At den tilbys personer over 16 år
✓ At den lønnes etter gjeldende tariff og inngås med arbeidskontrakt

I tillegg forplikter arbeidsgiver seg til å videreformidle informasjon om nettverk og lokale opplevelser til arbeidstakere, og bør være forberedt på å hjelpe arbeidssøker med å finne bosted. De må også delta på digitalt seminar om rekruttering og arbeidsavtaler.

Mer informasjon om dette finner du på www.1000jobber.no

Besøk og møteplasser 

Vi har pga. smittesituasjonen hatt litt is i magen og holdt litt igjen både når det gjelder å lage arenaer der næringslivet kan møtes og komme på besøk til dere.

Besøk

Planen er å få startet med de første besøkene i uke 11, dvs. om 2 uker. Varighet på hvert møte er beregnet til ca. 1 time. Jeg blir å ta kontakt med noen av dere for å avtale besøk, men dere er også hjertelig velkommen til å invitere meg på besøk til dere.

«Kaffetåren»

Det som er bestemt er at det første månedlige kaffemøter, som vi har gitt navnet «Kaffetåren», vil bli arrangert i lokalene til den nye Sparebank68 Nord. Nærmere informasjon om dato og klokkeslett vil bli sendt ut i god tid før det avholdes.

«Kaffetåren» vil være et tilbud som ikke skal ta så lang tid, slik at de fleste av dere skal ha muligheten til å delta uten at det går ut over den daglige driften. Det forplikter i den form at et slikt møte aldri skal ta mer en 30-45 minutter.

Informasjon om pågående strategiarbeid i Vågan Næringsforening 

Arbeidet med den nye strategiplan er i den avsluttende fasen. Vi håper derfor vi kan presentere dette for dere i løpet av kort tid. Strategiplanen vil bli sendt ut i e-post til dere, samt lagt ut på vår hjemmeside. Vi legger også opp til å presentere det i det første «Noe å tygge på»-møte vi avholder.

Månedlige møter med kommunen

Vi gjennomfører månedlige møter med Vågan kommune v/ ordfører og næringssjef. Hvis du har en sak du vil vi skal ta opp med dem kan du kontakte meg. Det kan være en spesifikk sak eller noe du ønsker å ta opp på generelt grunnlag.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: