Infoskriv desember 2022

Jeg er på plass som ny daglig leder.

Jeg har startet en «myk» overgang i stillingen som ny daglig leder fra 01.12.2022. Jeg har ordnet meg på kontoret over Nordis og det meste av tilganger til systemer er tilgjengelig. Jeg jobber med en handlingsplan for 2023 som vil bli lagt frem på ett næringslivsmøte i februar. Fra 02.01.2023 er jeg på plass for fullt og det jobbes med en del spennende nyheter, og jeg gleder meg veldig til å presentere dette.

Møteplasser

Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»

I desember har det vært lite aktivitet rundt uformelle kaffemøter i regi av foreningen. Dette skyldes i stor grad av at jeg som ny daglig leder ikke har fått dette på plass enda. Jeg har dog deltatt på frokostmøte med Innovasjon Norge og Egga utvikling på Thon tidligere i desember. Vi har også deltatt på utdeling av pris for årets bedrift i Vågan på Scandic.

De nominerte var i år Dykkerkompaniet AS, Aksel Jakobsen Maskinforretning AS og Tind Arkitekter as Det ble en fin markering av de nominerte med en jule tallerken på Scandic Svolvær. Vinneren av årets bedrift ble Aksel Jakobsen og vi gratulerer så mye.

Vågan Kommune – Høringssvar for reiseliv og opplevelser i Nordland.

Nordland fylkeskommunes strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027 er ute på høring. Høringsfristen er satt til 3. januar 2023. Lofotrådet og Destination Lofoten vil gi høringsuttalelse, det samme skal Vågan kommune.

I denne forbindelse var Vågan næringsforening invitert til ett kort teams møte med vågan kommune 20.12.2022. Her deltok Tor Henriksen og jeg fra næringsforeningen. Vi utarbeider innspill til denne høringen og dette sendes til kommunen innen fristen 03.01.23 Innspillet vil kunne leses på nettsiden vår www.vagan-nf.no over nyåret.

Noen tanker på tampen av året

Etter to år med pandemi og lange perioder med strenge smitteverntiltak hadde mange av oss håpet at 2022 skulle preges av optimisme og en positiv utvikling for næringslivet. Slik ble det ikke, Putins invasjon og krigføring i Ukraina har medført at hele Europa nå ser en situasjon som preges av alt annet enn optimisme.

Energikrisen i Europa har også nådd vårt land, også oss i Nord-Norge, på tampen av dette året. Energikrisen gjør at vi har sett strøm, bensin og dieselpriser som vi tidligere aldri har opplevd. På landsbasis har boligprisene falt med 6,5 % i perioden september til november og signalene er at boligmarkedet i Lofoten også opplever det samme. Med stor sannsynlighet vil boligprisfallet fortsette også inn i 2023.

En situasjon med høy inflasjon, en rente som stiger og et boligprisfall vil raskt gi store konsekvenser for folks privatøkonomi. For mange næringsaktører vil dette igjen kunne skape utfordringer, det vil derfor ikke overraske oss om også 2023 for mange blir et utfordrende år.

I Lofoten har vi vært vant til store svingninger i økonomien med bakgrunn i svingninger i fiskeriene, en erfaring som nå kan komme til nytte. La oss håpe at vi med denne erfaringen kan styre oss gjennom en utfordrende tid.

Med ett våkent blikk og riktig fokus setter vi oss som mål om at vi ikke bare skal «stå han av», men fremdeles utvikle oss i positiv retning gjennom tettere og klokere samarbeid i 2023.

Styret og daglig leder i foreningen benytter anledningen til å ønske alle et Godt Nytt År.

Med hilsen
Thor Helge Jensen                                                                      Tor Henriksen                  
Daglig leder                                                                                 Styreleder
Vågan Næringsforening                                                           

Epost:  post@vagan-nf.no
Mobil   91534678
https://www.facebook.com/VaganNF
www.vagan-nf.no

Del: