toppbilde til infoskriv august 2022

Infoskriv august 2022

Under årsmøte den 31.mai var en av sakene endringer av vedtektene til foreningen. Pga. antall oppmøte kunne ikke disse vedtas i dette årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte 2022

Under årsmøte den 31.mai var en av sakene endringer av vedtektene til foreningen. Pga. antall oppmøte kunne ikke disse vedtas i dette årsmøte. Det ble derfor orientert om at det ville bli satt opp et ekstraordinært årsmøte i august/ september for å behandle denne saken.
Tidspunkt for dette møte er 23.august på Lofothavn i 2.etasje, lille møterom, kl. 1800.
Dere har mottatt innkalling om dette tidligere i egen e-post.

Gratulasjoner

Vi ønsker Norges Råfisklag velkommen som nytt medlem i Vågan Næringsforening. Besøksadressen til dem er Fiskergata 22 i Svolvær.

Vi ønsker Lomar Teknologi AS velkommen som nytt medlem i Vågan Næringsforening. Besøksadressen til dem er Sjøgata 16 i Kabelvåg.

Sponsor/ samarbeidspartnere – prosjektet «Opp av Kaia»

Vi vil takke Norges Råfisklag for sponsorstøtten de har gitt oss til prosjektet «Opp av kaia». De har gitt oss kr. 10 000,- pr. år i to år.

Vi jobber målrettet med å få med oss flere sponsorer og samarbeidspartnere som kan støtte oss med enten kr. 10 000,- eller kr. 25 000,- i 2 år, med mål om å få bygget en sterk og selvgående næringsforening.

Besøk og møteplasser

Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»

«Kaffetåren» er et lavterskeltilbud som vi satte i gang med i april. «Kaffetåren» har som mål å være et alternativ til «morrakaffen og et godt møtested for gode samtaler. Samlingsstunden varer fra 30 til 45 minutter, og avholdes hos medlemsbedriftene.

Nå er turen kommet til Cetho AS. De har kontorlokaler i 3.etasje Sentrumsgården i Svolvær. Her vil de vise oss litt rundt og fortelle litt om hva som skjer hos dem, samt skjenke i en kopp kaffe.
Dato for «Kaffetåren» settes til onsdag 31.august kl. 0830.

Kvartalsvise frokost, lunch- ettermiddagsmøter – «Noe å tygge på»

Vi gjennomførte en vellykket Event etter årsmøte den 24.mai på Nordis Restaurant.
Vi legger nå opp til en ny Event hos Rødsand Nordli bokhandel. De har kontorlokaler i Lofotgata 38 i Svolvær Her vil det bli servert tørrfisk og øl/ mineralvann. Dato for «Noe å tygge på settes til fredag 16.september kl. 1600.

Vi vil komme med nærmere informasjon om innhold og tidspunkt for dette arrangementet i eget skriv/ invitasjon.

Folkemøte «Samarbeid og kommunikasjon»

Jeg har blitt spurt og utfordret på å arrangere et folkemøte der Vågan kommune med politikere og administrasjonen og hele næringslivet i Vågan blir invitert, og hvor temaet er «Samarbeid og kommunikasjon mellom Vågan kommune og næringslivsaktører».
Bakgrunnen for ideen er at det gis betydelige signaler fra næringslivsaktører at Vågan kommune ikke oppleves som lyttende og løsningsorienterte når næringslivet søker bistand for utvikling og utviklingsprosjekter.

Tanken er å sette opp et panel bestående av noen fra administrasjonen, noen politikere og noen fra næringslivet som debatterer og tar spørsmål fra deltakerne.
Tid og sted er ikke fastsatt ennå, men jeg tror det ev vil kunne gjennomføres i oktober.
Jeg ønsker i denne forbindelse tilbakemelding fra dere om form og innhold, samt om dere tror dette kan ha en verdi for næringslivet å gjennomføre

Arrangementer

I helga arrangerer det triatlonkonkurranser i kommunen. I dag gjennomføres de to lengste distansene – Lofoten Triathlon extreme og Lofoten Triathlon halfextreme. I morgen, lørdag, gjennomføres Lofoten Triathlon olympic + og Kids Triathlon. Vi ønsker deltakere og arrangør lykke til.

Rikets tilstand

Dette avsnittet vil ha en fast spalteplass der vi ser på hva som skjer i næringslivet i Vågan. Vi vil måle «temperaturen» innenfor ulike bransjer og beskrive hva skjer av aktiviteter. I denne runden ser vi på hva som rører innen bygg og eiendomsutvikling. Listen er ikke å anse som uttømmende da det sikkert er prosjekter vi ikke har fanget opp i denne runden.

Cetho Eiendom AS har startet opp med tomtearbeidet i Osan på Ørnsletta (bak Renta). De holder for tiden på med sprengningsarbeid. Her skal det slik vi har fått forståelsen av det bygges to næringsbygg.

DSN Entreprenør AS melder om fulle ordrebøker ut 2022, en kombinasjon av boliger og næringsaktivitet.

E i Nord AS er godt i gang med ombygging og restaurering av det gamle og ærverdige Lofotpostbygget. Her blir det ifølge ryktene to etasjer med næringslokaler og resten leiligheter.

Entre Entreprenør AS har flere eneboliger i ordreboka. Utbygging av nye boliger på Multebærholmen er nært forestående.

Bolig for folket AS er godt i gang med et leilighetsbygg i Vestermyrveien. Dette prosjektet omhandler 23 leiligheter. De arbeider også med 12 hytter i et nytt hyttefelt på Lyngvær. De presenterer i disse dager et nytt prosjekt på Kreta med 16 leiligheter.

Hotellkjeden Classic Norway er i gang med en større utbygging med nye 9 rorbuer (35 boenheter) i Henningsvær.

Vågan Kommune har flere prosjekter innen vann og avløp som er i avslutningsfasen eller i oppstartsfasen. Prosjektet i Storgata har anbudsfrist fredag 19.08.22. Forventet oppstart er i løpet av høsten/vinteren. Bygging av ny skole på Gimsøy er også nært forestående. Det holdes nå på med planeringsarbeid.

Vi kan i så måte konkludere med at det er en bra aktivitet på dette området, om så ikke like omfattende som vi har vært vant til de siste årene.

I tillegg til de nevnte prosjektene vet vi at det også er prosess rundt det nye hotellet til Christian Ringnes/ Eiendomsspar i Vestfjordgata og at det rører seg litt rundt prosjektet på Bukkedauen eid av Thon.

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: