Info om Vågan kommue

Vågan kommune ligger i Lofoten, og omfatter mesteparten av Austvågøy, hele Gimsøya og en rekke mindre øyer, blant andre Henningsvær og Skrova. En liten flik av Hinnøya tilhører også Vågan. Vågan kommune ligger lengst øst av de seks lofotkommunene.

Landareal: 460 km²
Innbyggertall: 9 724 (2022)
Administrasjonssenter: Svolvær
Fylke: Nordland
Høyeste fjell: Higravtindan (1147 moh.)

Natur og geologi

Naturen i Vågan varierer fra strandliv og fjære til høye fjell. De østre delene av kommunen har noe skog, men hovedsakelig er det kystnaturen som er dominerende.

De større øyene atskilles av smale sund, og kysten er oppskåret av en rekke større og mindre fjorder og viker. Landskapet er svært berglendt med en rekke spisse tinder, dels adskilt av dype botner, et resultat av iserosjon under istidene. Høyeste punkt har Higravtindan (1146 meter over havet), som ligger på østre del av Austvågøya, i grenseområdet mot Hadsel. Det kjente fjellet Vågakallen (943 meter over havet) ligger nordøst for Henningsvær. Strandflaten er flere steder godt utviklet, særlig vest og nord på Gimsøya, ved Kabelvåg og omkring Laukvik nordvest på Austvågøya.

Verneområder

I Vågan kommune ligger fire naturreservat. Størst av disse er Laukvikøyene naturreservat, som ble opprettet i 2002 for å ivareta et viktig kystmiljøområde, med tilhørende dyre- og planteliv.

Bosetning

Bosetningen i Vågan er i særlig grad knyttet til kysten av Austvågøya ut mot Vestfjorden. Her bor 86 prosent av befolkningen i kommunen (2020) mot fire prosent på øyene i øst (Skrova, Molla og sørvestspissen av Hinnøya med Årsteinen) og ti prosent i nordvest (Gimsøya og den nordvestlige delen av Austvågøya).

Av befolkningen i Vågan bor i alt 77 prosent i de tre tettstedene (folketall 2021): Svolvær (4714), Kabelvåg (2203) og Henningsvær (505). Til sammenligning var tettstedsandelen for hele fylket 71,4 prosent dette året.