Bodø2024

Kaffetårmøte – Bodø2024 – Europeisk kulturhovedstad – i Lofoten

torsdag 8. juni 2023
fra kl: 13:00

Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024. Dette er en mulighet vi har en gang, og som hele fylket må jobbe sammen om å hente det beste ut av. Et av hovedmålene til Bodø2024 er å bidra til at flere unge velger å bosette seg i Lofoten og Nordland. Vi trenger flere folk, og vi trenger unge folk. Derfor har vi satsinger som UNG2024 som skal gjøre det mer attraktivt for unge å komme hit. Det er viktig for næringslivet når man skal rekruttere nye ansatte! Bodø2024 satser på bolyst, blilyst og kom-til-oss lyst!

Bodø2024 har allerede samarbeidspartnere i Lofoten som er i gang med prosjekter, men vi kommer nå med flere utlysinger. Det vil være mulig å søke penger hos oss til lokal aktivitet, og spesielt til aktivitet av for og med unge. Europeisk kulturhovedstad er en status og en merkevare som er svært kjent i Europa, og som vi kan bruke fra nå og gjennom 2024 for å tiltrekke oss folk. Både turister og nye fastboende. For næringslivet er det viktig at Vågan er et bra sted å bol, og at Vågan er attraktivt og konkurransedyktig når de skal rekruttere. Derfor vil vi gjerne ha med næringslivet i å tenke høy om hva vi kan gjøre sammen for at effekten skal bli enda større av det vi gjør.

Lokasjon: 2.etg. Nordis (Du verden)
Pris: Gratis
Del: