Årsmøte - Vågan Næringsforening

Årsmøte 2023

tirsdag 18. april 2023
fra kl: 18:00
Styret i Vågan næringsforening innkaller til årsmøte i foreningen tirsdag 18. april kl 18:00 - 20:00. Årsmøte dokumenter vil bli sendt alle medlemmer på E-post senest 04.04.

Vi starter med ordinære årsmøtesaker kl. 18. Når årsmøtet er ferdig blir det kaffe og litt bespisning, så går vi over på et medlemsmøte. Her skal vi orientere litt om de planene vi har for foreningen fremover, samt «kick starte» våre nye utviklings fora. Dette blir veldig spennende og vi gleder oss til å presentere dette for Dere alle.

PS ! Valgkomitéen har innstilt til alle verv, så ingen risikerer å bli valgt til noe som Dere ikke har takket ja til på forhånd.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET:

Sak 1     Åpning av møtet ved styreleder med opptak av fortegnelse over møtende medlemmer.

Sak 2     Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Sak 3     Valg av referent.

Sak 4     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 5     Godkjenning av årsberetningen fra styre 2022

Sak 6     Godkjenning av årsregnskap for 2022

Sak 7     Fastsetting av medlemsavgift for 2023

Sak 8     Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023

Sak 9     Endring av vedtekter

Sak 10   Valg

  1. Styremedlemmer
  2. Valgkomité

Svolvær, 15. mars 2023

Tor Henriksen

Styrets leder

Vågan Næringsforening

Lokasjon: Thon Hotell Lofoten - møterom Vestfjorden
Pris: Gratis
Del: