Skriftstørrelse: +

Har du lyst til å være med på å påvirke utviklingen i vår region, samt ivareta våre medlemmers behov?

Post-cover

Er du vår nye daglige leder for Vågan Næringsforening?

 • Arbeidsgiver: Vågan Næringsforening
 • Stillingstittel: Daglig leder
 • Sted: Svolvær
 • Frist: Snarest og innen 20. august 2019
 • Type/Varighet: 50% fast stilling, med mulighet for tidvis 50% prosjektstilling etter behov.
 • Tiltredelse: September
 • Sektor: Privat
 • Lønn: Etter avtale

For tiltredelse til høsten søker vi en samfunnsengasjert og dyktig daglig leder som skal "utgjøre en forskjell" for medlemsbedriftene, næringslivet og lokalsamfunnet i Vågan og ellers i hele regionen.

Du vil jobbe tett på våre medlemmer, være vår talsperson, lede prosjekter og gjennomføre arrangementer og aktiviteter i tråd med medlemmenes behov og etterspørsel.

Vågan Kommune opplever fortiden en positiv utvikling med stor vilje til investering og god drift og økonomisk vekst innen flere næringer. Svolvær ble i 2018 nominert som en av tre byer i Norge til Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Nominasjonen bekrefter at et målrettet arbeid over tid gir resultater og oppmuntrer til å fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Vågan Næringsforening trenger en daglig leder som kan bidra i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Medlemskontakt og relasjonsbygging
 • Prosjektarbeid
 • Arrangementer og aktiviteter
 • Samarbeid med kommunen i ulike prosjekt ved behov
 • Administrative oppgavers

Ønskede kvalifikasjone

 • Utdannelse innenledelse er å foretrekke men inget krav
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse, representasjon, ledelse
 • God økonomiforståelse
 • Gode ferdigheter i Officepakken og sosiale medier
 • Norsk og engelsk språk

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt
 • Samfunnsengasjert
 • Relasjonsbygger
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Muligheter for å sette preg på lokalsamfunnet
 • Oppbygging av lokale nettverk
 • Godt arbeidsmiljø med arbeidsplass i stort arbeidsfelleskap.


Vi behandler søknadene fortløpende og innkaller kandidater med relevant bakgrunn til intervju. Søknadene behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver hvis ønskelig. For spørsmål og informasjon kontakt Tor Henriksen (styreleder) på tlf. 911 50 538 eller nåværende daglig leder Cecilie Helen Walle på tlf: 99 44 61 88.

Vågan Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Vågan.

Foreningen skal drive lokalt næringspolitisk arbeid, og gjennom sin virksomhet bidra til formelle og uformelle relasjoner mellom bedrifter og lokalsamfunnet for øvrig. Næringslivets interesse står i fokus gjennom alle våre prosjekter og kommunikasjon.

Foreningen arrangerer jevnlig lunsjsamlinger med aktuelle temaer for medlemmer og næringslivet for øvrig for å skape dialog, og arenaer for nettverksbygging. I tillegg engasjerer foreningen seg i større og mindre saker som omhandler regional utvikling og samferdsel. Vågan Næringsforening skal være en naturlig samarbeidspartner for næringsforeninger, og næringsselskap i nærliggende regioner.

Vågan Næringsforening er hundre prosent eiet av medlemsbedriftene, og er en av de største næringsorganisasjonene i Lofoten. Driften av næringsforeningen finansieres av medlemskontingent og prosjektmidler.

Daglig leder har ansvaret for administrering og daglig drift av foreningen, medlemsaktiviteten foregår i hovedsak i prosjektgrupper. Prosjektene har ulike temaer innen innenfor næringsutvikling og påbegynnes og avsluttes fortløpende. Medlemsbedriftene deltar i prosjekter utfra interesser og behov.

Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Vågan kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. 

Derfor trenger vi deg i arbeidet videre!