Skriftstørrelse: +

Er du ny daglig leder for Vågan Næringsforening?

VNF-DagligLeder

Har du lyst til å være med på å påvirke utviklingen i vår region, samt ivareta våre medlemmers behov?

For tiltredelse i høst søker vi en samfunnsengasjert og dyktig daglig leder som skal "utgjøre en forskjell" for medlemsbedriftene, næringslivet og lokalsamfunnet i Vågan og ellers i hele regionen. Du vil jobbe tett på våre medlemmer, være vår talsperson, lede prosjekter og gjennomføre arrangementer og aktiviteter i tråd med medlemmenes behov og etterspørsel.

Vågan Kommune har over tid opplevd en positiv utvikling med stor vilje til investering og god drift og økonomisk vekst innen flere næringer. Svolvær ble i 2018 nominert som en av tre byer i Norge til Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Nominasjonen bekrefter at et målrettet arbeid over tid gir resultater og oppmuntrer til å fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Vågan Næringsforening trenger en daglig leder som kan bidra i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Medlemskontakt og relasjonsbygging
 • Prosjektarbeid
 • Arrangementer og aktiviteter
 • Samarbeid med kommunen i ulike prosjekt ved behov
 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse innenledelse er å foretrekke men inget krav
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse, representasjon, ledelse
 • God økonomiforståelse
 • Gode ferdigheter i Officepakken og sosiale medier
 • Norsk og engelsk språk

Personlige egenskaper
 • Utadvendt
 • Samfunnsengasjert
 • Relasjonsbygger
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Muligheter for å sette preg på lokalsamfunnet
 • Oppbygging av lokale nettverk
 • Godt arbeidsmiljø med arbeidsplass i arbeidsfelleskap.

Arbeidsgiver
Vågan Næringsforening

Stillingstittel
Daglig leder

Sted
Svolvær

Frist
Snarest og innen 10. oktober 2022

Type/Varighet
75 % fast stilling, med mulighet for tidvis 25 % prosjektstilling etter behov.

Tiltredelse
November

Sektor
Privat

Lønn
Etter avtale


Vi behandler søknadene fortløpende og innkaller kandidater med relevant bakgrunn til intervju. 
Søknadene behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.
Send søknad til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen kontakt:
Tor Henriksen ( styreleder ) på tlf. 911 50 538
eller nåværende daglig leder Espen Berg Knutsen på tlf: 908 27 155.

Om Vågan Næringsforening

Vågan Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Vågan. Foreningen skal drive lokalt næringspolitisk arbeid, og gjennom sin virksomhet bidra til formelle og uformelle relasjoner mellom bedrifter og lokalsamfunnet forøvrig. Næringslivets interesse står i fokus gjennom alle våre prosjekter og kommunikasjon.

Foreningen arrangerer jevnlig ulike sammenkomster med aktuelle temaer for medlemmer og næringslivet forøvrig for å skape dialog, og arenaer for nettverksbygging. I tillegg engasjerer foreningen seg i større og mindre saker som omhandler regional utvikling og samferdsel. Vågan Næringsforening skal være en naturlig samarbeidspartner for næringsforeninger, og næringsselskap i nærliggende regioner.

Vågan Næringsforening er hundre prosent eiet av medlemsbedriftene, og er en av de største næringsorganisasjonene i Lofoten. Driften av næringsforeningen finansieres av medlemskontingent og prosjektmidler.

Daglig leder har ansvaret for administrering og daglig drift av foreningen, medlemsaktiviteten foregår i hovedsak i prosjektgrupper. Prosjektene har ulike temaer innenfor næringsutvikling og påbegynnes og avsluttes fortløpende. Medlemsbedriftene deltar i prosjekter utfra interesser og behov.

Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Vågan kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Derfor trenger vi deg i arbeidet videre!