Vågan Næringsforening har nå 100 medlemmer

Vi ønsker Ole Petter Tandsten og Hageland Lofoten hjertelig velkommen inn i foreningen

Vi møter en fornøyd daglig leder Thor Helge Jensen i Næringsforeningen.

Som forteller at da han startet i jobben i januar, var de 74 medlemmer.

– Jeg satte med et litt hårete mål om å kunne komme opp i 100 før året var omme, og det klarte vi, sier han og smiler bredt.

Han forteller at suksessen er å ha kontakt med bedriftene og folkene som jobber der.

– Så jeg har hatt ganske nøyaktig 80 bedriftsbesøk i år, enten vært hos dem eller de har besøkt meg på kontoret.

Dette har vært en kritisk suksessfaktor.

– Det handler om å kunne samle aktørene i fellesskapet vårt, basert på god strategi som er utarbeidet på medlemmenes egne premisser.

Jensen sier at det er viktig å utvide nettverket for å kunne dele på den kompetansen som finnes blant medlemmene.

Det er 1500 ansatte i de hundre bedriftene, så det er mye kunnskap og erfaring samlet.

Thor Helge Jensen og Ole-Petter Tandsten. FOTO: ESPEN NORDAHL

Viktig med samarbeid, i hele Vågan

– For meg har det også vært viktig å bidra til å øke dialogen og samarbeidet mellom næringslivet og kommunen, både politikere og administrasjonen.

Han føler de har lykkes. Med nye folk inn i politikken er det nå faste møter en gang i måneden med ordfører, næringssjef og andre aktuelle personer.

– Dette er en blitt fin arena for å jobbe sammen, sier han.

Han priser også samarbeidet de har med Destination Lofoten, Lofotrådet og De grønne øyene.

Forening for hele kommunen

Samtidig er det et fokus hos han å sette Vågan på kartet, også i Lofoten.

– Vi har også klart å då frem at vi er en forening for hele Vågan kommune, og har fått nye medlemmer på Gimsøya, på Kleppstad, i Henningsvær og i Kabelvåg.

Thor Helge legger til at flere bedriftsmedlemmer også gir en større pondus når de snakker med blant ulike fagetater.

– Jeg er veldig fornøyd med utviklingen, sier han, og avslutter med å fastslå at målet for 2024 er å få like mange nye medlemmer som i år.

Der han håper at de kan få med en del større bedrifter i regionen inn i felleskapet.

Ole-Petter Tandsten smiler og oppfodrer flere bedrifter til å bli medlem i Næringsforeningen. FOTO: ESPEN NORDAHL

Jo flere, jo større påvirkning

Daglig leder Ole-Petter Tandsten, sier at Hageland Lofoten melder seg inn fordi de ser at Næringsforeningen gjør mye bra.

– At vi nå har fått en mann i 100% stilling er også kjempebra, og det er viktig å kunne sørge for å opprettholder den stillingen. Da er stor medlemsmasse essensielt, siden det er kontingenten som betaler stillingen.

Han nevner også at den nye prismodellen bidrar til at det ikke er så dyrt for bedrifter å være med.

– Alle bør og kan være med, er klar beskjed fra han.

Får mye igjen

Han mener at ser man langsiktig og totalt sett, får man mye igjen for å være medlem.

– Jeg tenker da spesielt på de store ting, som samferdsel og kunne jobbe opp i mot kommune og fylke og koordinering mot resten av Lofoten.

Ole-Petter mener derfor at å stå samlet er kjempeviktig, der til syvende og sist alle får noe igjen for å være medlem.

– Og jo flere vi er, jo større påvirkning har vi.

Del: