Trafikken sprenger alle prognoser

Belastningen på E10 vil øke i årene som kommer.

Tallene Våganavisa har innhentet fra statens vegvesen viser tydelig at trafikken øker. På målepunktet på Higrav ved Laupstad er tallene for sommeren 2023:

Juni: 2.337 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Juli: 3.440 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Sammenlignet med 2018, et år før pandemien:

Juni: 2.025 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Juli: 3.039 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Knuser prognosene

Trafikkøkningen fra juli 2022 til 2023 er på 15 prosent. Det er mye mer enn forventet.

– Da det i 2015 ble laget en konseptvalgutredning (KVU) ble det spådd at trafikkøkningen skulle ligge på 2-5 prosent, så vi knuser de tallene. Dette er svært viktig å ha med seg for våre politikere når de skal formulere kravene som Lofoten skal stille til en ny og bedre E10 i fremtiden. Faktagrunnlaget må være korrekt, og dette viser jo bare at behovet for utbedring av E10 er påtrengende, sier leder i Vågan Næringsforening, Thor-Helge Jensen.

Mer trafikk enn E6

E10 gjennom Lofoten ble bygd for 40 år siden, og er ikke dimensjonert for veksten i trafikk, verken den private veksten på grunn av den økende turismen, eller næringstrafikk. Økningen gjennom målepunktet Higrav viser økning både sommer og vinter, og det er liten tvil om at trafikken inn og ut av Lofoten er helt spesiell.

– Vi kan sammenligne for eksempel med E6 over Saltfjellet, som er sterkt trafikkert. På et vilkårlig valgt døgn i juli går det 1.300 biler mer gjennom Ramberg sentrum enn over Saltfjellet. Det forteller alt man trenger å vite om trafikkbildet i Lofoten, mener Jensen.

Hålogalandsveien

Han er blant dem som er overbevist om at trafikkprognosene for Lofoten vil sprenges i årene som kommer. Èn årsak er Hålogalandveien som vil bli åpnet i 2028, og forkorte kjøretiden fra Svolvær til Evenes med 35 minutter. Da vil det ta 1 time og 35 minutter å kjøre til Evenes, og Evenes vil bli en enda mer naturlig stamruteflyplass for våganværingene enn Bodø har vært. Flere direkteruter fra Europa, for eksempel den nye Frankfurt-Evenes, betyr flere turister til et allerede svært populært reisemål.

Jensen peker også på at cruisetrafikken øker.

– Vi har 230 cruiseanløp i sommer, og selv om ikke alle båtene er like store, så én enkelt båt sende ut turister i 60 busser til severdighetene på Borg eller smeden i Sund. Lofotens utvikling som reisemål krever bedre vei enn vi har i dag.

– Et annet argument er sikkerhet og beredskap. Når været et dårlig, og fly og båt ikke er alternativ, så er E10 eneste kanal inn og ut av Lofoten. Og hvis Gimsøybrua er stengt, er Lofoten i praksis delt. Det er ikke akseptabelt.

Interntrafikken

En utbedring av E10 kan korte kjøretiden mellom Svolvær og Leknes til 40 minutter. Dermed vil man i enda større grad ha et felles arbeidsmarked, noe som igjen vil øke trafikken.

Målepunktet ved brua ved kommunegrensen på Sundklakk viser at også interntrafikken i Lofoten øker:

2023:

Juni: 2.679 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Juli: 3.720biler i gjennomsnitt pr døgn.

2018:

Juni: 2.200 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Juli: 3.174 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Næringslivets behov

Reiselivet i Lofoten har utviklet seg mye de siste tiårene, og er i dag en vekstnæring – og et viktig bein Lofoten skal stå på i fremtiden. Men det er ikke det eneste argumentet for bedre E10.

– På E10 gjennom Lofoten fraktes det i dag enorme verdier. For å ta et eksempel, som riktignok ikke er presis forskning, men som likevel illustrerer dette poenget: I juli 2023 gikk det i snitt 147 trailere gjennom målepunktet på Higrav. Regner vi en pris på 70 kroner pr kilo som fraktes blir dette 226 millioner pr døgn. Hver dag i hele juli. Ganger du med 31 dager så representerer det en verdi på rundt sju milliarder. Bare i juli, humrer Thor-Helge Jensen.

– Dette er kanskje et litt omtrentlig regnestykke, men det samtidig et argument som vi bør bruke for å få ny E10 gjennom Lofoten, sier han.

Må drive lobbyvirksomhet

Regnestykker eller ikke; skal Lofoten vinne frem med sine krav er det viktig å stå samlet.

– Vi som bor her må på barrikadene, og vi må ha tverrpolitisk enighet om kravene. Det som er garantert er at trafikken i fremtidene vil øke kraftig, og E10 er ikke dimensjonert for denne veksten. Vi er nødt til å drive lobbyvirksomhet før neste Nasjonal Transportplan presenteres i april 2024. Det er ennå tid, men samtidig haster det, mener lederen i Vågan Næringsforening, Thor-Helge Jensen.

Del: