– Svolvær skriker etter arealer. Vi trenger Osan syd

Vågan Næringsforening er ikke i tvil om at Svolvær må bygge ut Osan syd.

– En flytting av tung næringsvirksomhet fra Vorsetøya til Osan vil frigjøre arealer som byen sårt trenger for å kunne vokse videre, mener daglig leder i Vågan Næringsforening, Thor Helge Jensen.

Lite fremdrift

Det har tatt mange år å jobbe frem en plan for det nye industriområdet i Osan, men nå ligger et forslag til reguleringsplan ute på høring. Det er spesielt eventuelle innvendinger fra Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen som igjen kan forsinke prosessen. Men også internt i Vågan kommune har prosjektet gått tregt. Noe skyldes perioder med underskudd på saksbehandlere på avdelingen for plan- og bygg, mens noe skyldes bekymring – og en viss forvirring – omkring etablering av handel utenfor Svolvær sentrum.Vil Osan syd tømme Svolvær for butikker? Nei, mener ordføreren

Sentrums-frykt

Skeptikere ,både i og utenfor administrasjonen, på rådhuset i Svolvær frykter at etablering av handel i Osan kan ramme handel i sentrum på en svært negativ måte. Det er ikke lederen i Vågan Næringsforening enig i:

– Tvert imot. Jeg tror resultatet blir det motsatte. Jeg tror utvikling i Osan syd vil styrke sentrum. De som flytter ut fra Vorsetøya vil få mye bedre fasiliteter i Osan og jeg tror også et attraktivt industriområde vil kunne tiltrekke seg nye bedrifter og etableringer, sier Jensen – og legger til:

– I tillegg til et moderne industriområde får Svolvær en helt ny bydel på kjøpet. Og det trenger byen. Svolvær skriker etter arealer, blant annet til boliger.

Se på Leknes…

Jensen bruker gjerne Leknes som eksempel, til tross for at arealsituasjonen der er helt annerledes enn i Svolvær, en by som er klemt mellom hav og fjell.

– På Leknes har man lykkes med nettopp en slik utvikling. Der flyttet i sin tid en rekke bedrifter ut på Leknessletta. Dette er handel med varer som trenger mer plass enn de hadde i sentrum. Denne flyttingen ga utvikling og vekst, og det samme kommer til å skje med Osan og Svolvær sentrum. Husk at Osan er bynært, selv om det er litt unna torget.

Innspill?

Avhengig av innsigelsene kan en reguleringsplan for Osan syd være vedtatt av kommunestyret i løpet av høsten 2023. Statens vegvesen har allerede krevd at avkjørsel fra E10 må være ferdig før noe kan bygges i Osan, men Vågan Næringsforening håper at grunneierne vil ha næringslivet med seg i utviklingen av Osan.

– Vi ønsker at næringslivet inviteres til å være med og gi innspill til hvordan både Vorsetøya og Osan syd kan utvikles. Det ligger store muligheter i begge disse områdene, sier leder i Vågan Næringsforening, Thor Helge Jensen.

Del: