vinneren av prisen årets våganbedrift 2008 ble tildelt svinøya rorbuer as

Svinøya Rorbuer AS – Årets Våganbedrift 2008

Svinøya Rorbuer ble Årets Våganbedrift for 2008.
Del: