Nytt medlem i Vågan Næringsforening

Boligbyggelaget Nobl har bygget og forvaltet boliger siden 1946, og er Nordlands største boligbyggelag med 19000 medlemmer og 8000 forvaltede boliger.

Våre medlemmer har forkjøpsrett på 5 500 boliger i Nordland, og på til sammen rundt 96 000 boliger i hele landet gjennom storbysamarbeidet. Vi har kontor i Svolvær med tre ansatte som bistår boligselskaper i Lofoten og Vesterålen med økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning. Vi har for tiden to boligprosjekter under utvikling i Vågan Kommune, et i Kabelvåg og et i Svolvær

Del: