Nye utviklingsmuligheter for Vågan næringsforening. Foto: Vidar Eliassen, Våganavisa

Vågan næringsforening øker i medlemsmasse og retter større søkelys mot samarbeid og utvikling for næringslivet i Vågan gjennom all kompetanse som medlemmene i fellesskap står for.

Vi inviterer derfor medlemmene våre inn i følgende 4 nye utviklings fora.

By & stedsutvikling

Handel & Reiselivsutvikling

Klima, Energi & næringsutvikling

Samferdselsutvikling

Her vil strategien for mye av det vi skal jobbe med i tiden fremover legges.

Send oss en e-post til, post@vagan-nf.no for informasjon eller deltagelse.

Del: