vinnerne av årets våganbedrift 2017 er NESO

NESO – Årets Våganbedrift 2016

Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon ble "Årets Våganbedrift " i 2016. 

JURYENS BEGRUNNELSE 

Vinneren av Årets Bedrift 2016 er et meget godt eksempel på en bedrift som kan vise til gode resultater over tid, som bidrar til å sette Svolvær på kartet, og som innehar høy kompetanse og er nytenkende. 

Vi snakker her om personer og en bedrift, som hele tiden har klart å kombinere en sunn og god drift med et stort samfunnsengasjement. Nettopp denne kombinasjonen, sammen med lokalt eierskap, utgjør kjernen i juryens begrunnelse for årets tildeling. 

De har over tid opparbeidet seg et godt renommé, og nyter stor tillit i markedet både lokalt og regionalt. Bedriften er et viktig samlingspunkt, og gir lokale og regionale bedrifter gode muligheter til å levere både varer og tjenester. De har et særlig fokus på faget, noe som kommer til uttrykk gjennom de syv egenutviklede skolene og kompetansetiltakene de tilbyr, hvor de i år regner med å passere 10.000 deltagere. 

Vi gratulerer med 30 år i bransjen, og vinneren av årets bedrift Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon – NESO

Del: