Næringslivsmøte med Elmea

Daglig leder i Elmea Pål Martinussen holdt presentasjon på møtet.

26 ulike nærings aktører, + noen på teams, fikk en god gjennomgang på status av Elmea sitt 132 Kv nett i Lofoten. Elmea har investert over 1mrd. de siste årene og har et av landets beste og nyeste 132 Kv nett.

Utfordringene fremover er at Statnett pr. dags dato ikke ser behovet for å bygge ny 420 Kv nett med tilknytning til vårt regionale nett i øst. Dette vi vil gi oss begrensninger og avslag tilknyttet ønske om videre næringsutvikling hvor kraftbehovet overstiger tilknytning på over 1 MW. Dette har vi allerede sett eksempler på i Lofoten i 2023.

Hovedbudskapet nå er å gå samlet ut til Statnett med et krav om at den nye planlagte linjen i øst blir på 420 Kv, på lik linje med det dem bygger i resten av landet.

Del: