Næringslivs møte med Elmea 28.02 kl. 0900-1100

Energi og kraftforsyning er et hett tema om dagen. Det verserer mange teorier og oppfatninger om hvor mye dette kan og vil påvirke videre næringsutvikling i Lofoten.

Vi leser i avisene at nærings aktører allerede opplever begrensninger for utvidelse og nyetableringer i regionen. Elmea har sendt ut pressemelding og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Med dette som bakteppe vil vi sammen med Elmea invitere til ett  møte i Lofotkraft sine lokaler i Svolvær tirsdag 28.02. kl. 09:00 – 11:00

Agenda for møtet:
09:00 – 10:00 Daglig leder I Elmea as, Pål Martinussen, orienterer om ;

  • Kraftsituasjonen i Nord Norge
  • Statnett sine planer for nettutvikling i LoVe/Harstad – regionen.
  • Hva mener Elmea og de øvrige nettselskapene i regionen

10:00 – 11:00 Spørsmål og innspill fra næringslivet, diskusjon. Hva bør være budskapet fra næringsaktørene til Statnett 1. mars ?

Med deg på her

Del: