Medlemsundersøkelse i Vågan Næringsforening

Alle våre medlemmer får invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse frem til 18.03. Svarskjema blir sendt direkte til våre medlemmer på E-post og besvarelsene er anonyme.

Vi håper Dere setter av 8-10 minutter til å besvare, det vil gi oss verdifull tilbakemelding for vårt arbeid videre med foreningen.

Del: