– Har mye å være takknemlig for

Vågan næringsforening begynner å se fruktene av strategiarbeidet som ble satt i gang tidligere i år.

Nylig hadde næringsforeninga møte med kommunen. Formålet er skape tettere dialog med næringsforeningen og næringslivet.

Ordfører Frank Johnsen og kommunaldirektør Tommy Steinsvik, informerte blant annet om de mange prosjektene kommunen har på gang om dagen.

I en tid da kommunen har fått kritikk for stor pengebruk og høye lånegjeld, mener Jensen det også er viktig å se på lyspunktene.

– Vågan kommune har investert mye penger i bygg, som for eksempel ny skole på Gimsøy til 85 millioner, nye Kabelvåg skole og oppgradering av skolen i Laukvik. Det er gjort mye bra. Jeg synes kommunen fortjener skryt for det de har gjort.

– Må løfte blikket

Han mener det er viktig å se situasjonen i forhold til hva som var status for byutviklingen Svolvær for nesten 30 år siden.

– Jeg synes det er artig å se det i perspektiv og å løfte blikket. Hvordan har egentlig byutviklingen i Svolvær vært de seneste årene ? Det er helt utrolig det som har skjedd. Svolvær har mye å være takknemlig for, og kanskje glemmer vi i hverdagen hva dette har betydd for byen.

Samspill med det private

Jensen viser konkret til utviklingen i Svolvær siden brua over til Lamholmen sto ferdig i 1995, og mener den er helt unik i nordnorsk sammenheng.

– Vågan kommune har i samspill med det private utformet et havneområde med flytebrygger og tilhørende infrastruktur , som både lokale og tilreisende nyter særdeles godt av. Svolvær har utviklet seg til å bli en av Norges best besøkte turistattraksjoner og reiselivsnæringen er den største bidragsyteren.

Vil avkrefte mye

Jensen er krystallklar på at Vågan næringsforening er for hele kommunen, og ikke bare Svolvær, som kanskje enkelte har fått inntrykk av.

– Det har vært en oppfattelse av at vi er Svolvær næringsforening. Det er en myte jeg vil avkrefte. For vi har medlemmer i både i Kabelvåg, Henningsvær, på Kleppstad og Gimsøya. Vi når også flere medlemmer etter hvert som vi vokser, for eksempel i Henningsvær. Der har vi etablert våre første kontaktpunkt, som er invitert inn i vårt fellesskap.

Paradigmeskifte

I starten av januar hadde næringsforeninga 74 medlemmer. Nå har tallet økt til 91. Den gang fortalte Jensen at et av satsingsområdene er å gjøre foreningen mer synlig. I den forbindelse ble det opprettet fire nye utviklingsgrupper. Gruppene har hatt sitt første møte og er i gang med å velge ut hvilke områder de skal prioritere.

På spørsmål om lederen føler at Vågan næringsforening nå er inne i et såkalt paradigmeskifte, altså et systematisk skifte i måten å tenke på, og som er av betydelig størrelse, svarer han bekreftende og mener at de er på rett vei.

53 bedriftsbesøk

Han poengterer at det lokale næringslivet er premissleverandør for foreningens strategi. Og understreker at det derfor er viktig å ha forholdsvis hyppig kontakt med de ulike aktørene. I den forbindelse kommer hans egen bransjeerfaring godt med.

– Så langt i år har jeg møtt 53 bedrifter, enten ute eller her på kontoret. Det mener jeg har vært noe av det mest essensielle siden jeg startet i jobben. Det er viktig å bli kjent med aktørene i næringslivet, noe jeg vet fra egen erfaring. Med 30 års erfaring fra privat næringsliv, er jeg utålmodig og vil at ting skal skje, slår Thor-Helge Jensen fast.

Del: