Har du noen som jobber som kokk eller servitør, men mangler fagbrev ?

Kontakt Vågan Næringsforening eller direkte Karriere Nordland

Karriere Nordland har fått prosjektmidler via
Utdannings løftet for å bistå til at flere får
formalisert eller økt sin kompetanse, og ta
fagbrevet mens de er i jobb.
Sammen med Vest-Lofoten videregående skole
planlegger vi å gjennomføre ulike kurs rettet mot
eksamen og fagprøve i kokk- og servitørfaget.
Det kan også bli aktuelt med norskkurs rettet mot
restaurantbransjen. Vi dekker eksamens utgiften
for den teoretiske eksamen som skal være bestått
før oppmelding til fagprøve.
Er du bedrift og har kokker og/eller servitører som
kan være aktuelle for vårt prosjekt? Vi kommer
gjerne på bedriftsbesøk for å informere dine
ansatte!
Har du spørsmål?
Christine Bakkejord
chrbak@vgs.nfk.no
tlf. 75 65 09 72

Del: