bilde av de nominerte til kaaringen av aarets vaaganbedrift 2017

DSN Entreprenør AS – Årets Våganbedrift 2017

DSN Entreprenør AS ble "Årets Våganbedrift" i 2017

JURYENS BEGRUNNELSE

Vinneren av Årets Bedrift 2017 er med og setter sitt preg på Svolvær by.

Bedriftsledelsen fremstår som inkluderende og ivaretagende noe som er med å skape lojale medarbeidere, de utmerker seg som en god arbeidsgiver.

Og det at bedriften har dyktige medarbeidere, en stabil og målrettet vekst og utvikling, og et bevisst forhold til kompetanse er noe juryen vektlegger i sin begrunnelse. Det utøves god service og kvalitet i alle ledd.

De har opparbeidet et godt renomme, og tiltrekker seg kunder både regionalt og nasjonalt. Bedriften har hatt stor betydning for lokalmiljøet gjennom så vel sine ansettelser, som sine prosjekter – jeg nevner Thon, Scandic og ikke minst blokkene langs havnepromenaden.

Vi gratulerer vinneren av årets bedrift – DSN Entreprenør AS

Del: