Dialogmøte Statnett 01.03.2023

Statnett inviterte til dialogmøte på Thon Lofoten 1. mars. Tema for møtet var utvikling av kraftnettet i nord, med søkelys på behov og planer i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland.

Formålet med møtet var å presentere og diskutere status for tilknytnings kapasitet og planer for nettutvikling.

Vågan næringsforening var tilstede på møtet sammen med politikere og næringslivs utøvere fra hele regionen. Det er et stort krav om at Statnett igangsetter utbygging av en 420kv linje ut til vår region, slik som det blir bygd ellers i landet. Det blir spennende å følge utviklingen her.

Del: