Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Ble sjokkert av dette synet langs E10: – Veien er for smal og for dårlig!

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png

Vågan Næringsforening kjørte seg en tur østover langs E10. Et nærmere blikk på veistandarden tungtrafikk, turister og fastboende har til rådighet uroer kraftig.

Daglig leder Thor Helge Jensen kjørte nylig sammen med Tor Henriksen og Remi Eilertsen i næringsforeningas styre ens ærend fra Svolvær til Fiskebøl for å se nærmere på veistandarden.

– Vi kjører jo den veien ofte alle tre. Men vi tenkte at det er kanskje ikke alt man ser, når man passerer forbi i 70–80 kilometer i timen. Derfor gikk vi en del av strekningen til fots for å se nærmere og ta bilder, sier Jensen.

I dag er ikke noen deler av E10 i Lofoten foreslått prioritert når neste transportplan skal vedtas neste år. Opprinnelig var det i gjeldende plan antydet oppstart i Flakstad og Moskenes rundt 2027.

Statens vegvesen har vist til strammere økonomiske rammer. Planleggingen mot Fiskebøl fra Napp har heller ikke kommet langt nok, har de også vist til.

– Signalene fra vegvesenet er at de ikke vil prioritere gul midtstripe fra Fiskebøl og til Svolvær. Det er rett og slett ikke bra. De viser blant annet også til at planverket ikke har kommet langt nok.

Advarer

Thor Helge Jensen er bekymret for både de som skal drive vedlikehold på veien – og for alle som trafikkerer E10. I det ulykkesbelasta området i Budalen er det områder med smale veiskuldre og dårlig stand – og spor etter utforkjøringer.

– Vi er ikke veiingeniører, men vi tenker at dette ikke er bra. Tenk hvis det skjer ei ulykke her? Det må settes enda større søkelys på dette allerede nå, sier Jensen.

Han mener det allerede bør gjøres strakstiltak på enkelte områder – og frykter at møtende tungtrafikk kan få problemer.

Strekninga har hatt flere ulykker med både store og små kjøretøy som har havnet utenfor veibanen og i grøfta.

Næringsforeninga har nylig også hatt møte med Norges Lastebileier-Forbund om veistandarden.

Tirsdag møtes både lokale og nasjonale politikere til debatt om samferdsel under Høstvekka. Da blir også E10 tema.

Del: